skip to main content

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

•      Roodenburg, H.W. (2009). Brains or Brawn? What were early modern universities for? In B. Krug-Richter & R.-E. Mohrmann (Eds.), Frühneuzeitliche Universitätskulturen. Kulturhistorische Perspektiven auf die Hochschulen in Europa (pp. 17-29). Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag.
•      Roodenburg, H.W. (2009). From Embodying the Rules to Embodying Belief: On Eighteenth-Century Pulpit Delivery in England, Germany and the Netherlands. In J. van Eijnatten (Ed.), Preaching, Sermon and Cultural Change in the Long Eighteenth Century (pp. 313-342). Leiden: Brill.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

•      Roodenburg, H.W. (2009). Tranen op het preekgestoelte. De achttiende-eeuwse kanselwelsprekendheid tussen toneel en authenticiteit. De Achttiende Eeuw, 41(1), 15-32.

BOEKREDACTIE (REEKS)

•      Roodenburg, H.W. (Ed.). (2009). Studies in Netherlandish Art and Culture (publikatiereeks). Zwolle: Waanders.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

•      Redacteur (vanaf 1992), tijdschrift Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, verschijnt jaarlijks.
•      Redacteur (vanaf 1997), tijdschrift Studies in Netherlandish Art and Culture, verschijnt gemiddeld twee keer per jaar.
•      Redactieraad (vanaf   2001), tijdschrift Gesture, verschijnt twee keer per jaar.
•      Redacteur (vanaf 2003), tijdschrift De Achttiende Eeuw, verschijnt twee keer per jaar.
•      Redacteur (vanaf   2004), tijdschrift Levend Erfgoed, verschijnt twee keer per jaar.
•      Redacteur (vanaf   2004), Apparences: Revue Electronique en Ligne en Sciences Humaines et Sociales, elektronisch tijdschrift, verschijnt twee keer per jaar.
•      Editorial board (vanaf 2006), tijdschrift Cultural and Social History, verschijnt 4 x per jaar.
•      Lid (vanaf 2007), reeks Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, verschijnt 2 of 3 keer per jaar.
•      Editorial board (vanaf 2009), tijdschrift The Senses and Society, verschijnt twee keer per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

•      Roodenburg, H.W. (2009, januari 23). Smaak en distinctie. Een verwaarloosd thema voor de achttiende eeuw. Amsterdam, conferentie Smaak en Distinctie. Elites in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
•      Roodenburg, H.W. (2009, april 16). The Paradox of the Preacher: On Authenticity and Affective Memory. Amsterdam, conferentie Sacrosanct Culture: The Authentication of Cultural Form.
•      Roodenburg, H.W. (2009, mei 08). Two Bodily Regimes: Dancing, Gender and Habitus in Early Modern Europe. Groningen, conferentie L’Uso del Ballare: New Literary Approaches to European Dance Traditions.
•      Roodenburg, H.W. (2009, september 18). Antropologen, historici en de hartslag van het archief. Amsterdam, oratie Vrije Universiteit, fac. Sociale Wetenschappen.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

•      Lehmann, A.-S., Roodenburg, H.W. & Stengs, I.L. (2009). Showing Making. International conference on the representation of image making and creative practices in ritual, art, media and science.

PROMOTIEBEGELEIDING

•      Begeleider/promotor van Markus Balkenhol (Meertens Instituut).
•      Begeleider/promotor van R. Hage (Stadsarchief ’s Hertogenbosch).

ONDERWIJS

•      Roodenburg, H.W. (2009). Cultuurgeschiedenis van het lichaam. Opleiding Geschiedenis: Groningen (2009, maart 04).
•      Roodenburg, H.W. (2009). Het welsprekende lichaam. Rijksuniversiteit Groningen (2009, maart 04)
•      Roodenburg, H.W. (2009). Pasts in the Present. minor Historische Antropologie, afd. SCA Vrije Universiteit: Amsterdam (2009, september 01 – 2009, december 31).

STUDENTEN

•      Begeleider van studenten geschiedenis (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis). Vanaf 2002. Scriptieonderzoek: licentiaatsverhandelingen Historische Antropologie.

BESTUUR

•      Opponent bij promotie Jan Bleyen aan de Katholieke Universiteit Leuven, 2009.
•      Meertens Instituut, Stichting Meertens Externe Activiteiten, voorzitter, vanaf   2002.
•      Huizinga Instituut, Werkgroep Visuele Cultuur, lid, vanaf   2003.
•      Vereniging voor Cultuurwetenschap, Bestuur, lid, vanaf   2005.