skip to main content

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT

 • Roodenburg, H.W. (2010). Over habitus en de codes van ‘honnêteté’. De wereld van de achttiende-eeuwse adel verkend. De Achttiende Eeuw, 42(1).

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Roodenburg, H.W. (2010). ‘Beweeglijkheid’ embodied: on the corporeal and sensory dimensions of a famous emotion term. In S. Dickey & H. Roodenburg (Eds.), The Passions in the Arts of the Early Modern Netherlands (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 60) (pp. 303-314). Zwolle: Waanders.
 • Roodenburg, H.W. (2010). ‘Si vis me flere…’ On preachers, passions and pathos in eighteenth-century Europe. In J. Dijkstra, J. Kroesen & Y. Kuiper (Eds.), Myths, Martyrs and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan Bremmer (pp. 609-628). Leiden: Brill.
 • Roodenburg, H.W. (2010). Elegant Dutch? The reception of Castiglione’s ‘Cortegiano’ in seventeenth-century Netherlands. In M. Calaresu, F. de Vivo & J.P. Rubies (Eds.), Exploring Cultural History: Essays in Honour of Peter Burke (pp. 265-286). London: Ashgate.
 • Roodenburg, H.W. & Dickey, S. (2010). Introduction: The Motions of the Mind. In S. Dickey & H. Roodenburg (Eds.), The Passions in the Arts of the Early Modern Netherlands (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 60) (pp. 7-16). Zwolle: Waanders.

WETENSCHAPPELIJK BOEK

 • Roodenburg, H.W. (2010). Anthropologists, Historians and the Pulse of the Archive. Amsterdam: VU University.

BOEKREDACTIE

 • Roodenburg, H.W. & Dickey, S. (Eds.). (2010). The Passions in the Arts of the Early Modern Netherlands. Zwolle: Waanders.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). Apparence(s).
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). Cultural and Social History.
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). De Achttiende Eeuw.
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). Intersections. Yearbook for Early Modern Studies.
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek.
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life.
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). Studies in the Netherlandish Art and Culture.
 • Roodenburg, H.W. (Ed.). (2010). The Senses and Society.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

 • Roodenburg, H.W. (2010, januari 30). The visual pleasures of looking: on iconology, anthropology and the neurosciences. Freie Universität, Berlijn, Network Meeting ‘Body Techniques in the Early Modern Period’.
 • Roodenburg, H.W. (2010, maart 08). Cultuurgeschiedenis, historische antropologie en de fenomenologische wending. Universiteit Utrecht, Utrechts Cultuurhistorisch Seminar.
 • Roodenburg, H.W. (2010, november 23). The visceral pleasures of looking: on iconology, anthropology and the neurosciences. Gonville and Caius College, Cambridge, Visual Studies: Seminars in Comparative Social and Cultural History.

OVERIGE LEZINGEN

 • Roodenburg, H.W. (2010, april 09). Samuel van Hoogstraten and the role of the senses and embodiment in depicting holy figures. Venice, The Renaissance Society of America Annual Meeting.
 • Roodenburg, H.W. (2010, april 27). The European tradition of the ‘pathopoios’, or how to craft the emotions. Accra (Ghana), Sensational Heritage: Fashioning Culture, Styling the Past, Stimulating the Senses.

ORGANISATIE BIJEENKOMST

 • Roodenburg, H.W. (2010). Het brein in beeld. Najaarsbijeenkomst Werkgroep Visuele Cultuur, UvA Amsterdam.

ONDERWIJS

 • Roodenburg, H.W. (2010). Pasts in the Present, dl. II. cursus Afdeling Sociale en Culturele Antropologie: Vrije Universiteit (2010, november 01 – 2011, januari 17).
 • Roodenburg, H.W. (2010). Gastcollege afd. Geschiedenis VU: Historische Antropologie en Religie-onderzoek.
 • Roodenburg, H.W. (2010). Gastcollege afd. Geschiedenis VU: Religie en Emotiegeschiedenis.

PROMOVENDI BEGELEIDING

 • Begeleider/promotor van Markus Balkenhol (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van R. Hage (Stadsarchief ’s Hertogenbosch).

STUDENTEN BEGELEIDING

 • Begeleider van studenten geschiedenis (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis). Vanaf 2002. Scriptieonderzoek: licentiaatsverhandelingen Historische Antropologie.

BESTUUR

 • Huizinga Instituut, Werkgroep Visuele Cultuur, lid.
 • Vereniging voor Cultuurwetenschap, Bestuur, lid.