skip to main content

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2008

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 •  Redacteur (vanaf 1986), tijdschrift Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, verschijnt tweemaandelijks.
 • Editorial board (vanaf 01-01-1996), tijdschrift Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, verschijnt om het kwartaal.
 • Redactieraad (vanaf 01-01-2002), tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, verschijnt driemaandelijks. Internet: http://www.volkskunde.be.
 • Hoofdredacteur (vanaf 01-10-2004), tijdschrift De Heemkinderen. Studies over het lokaal en regionaal erfgoedveld, verschijnt jaarlijks.
 • Hoofdredacteur (vanaf 12-05-2006), reeks Kleine c. Studies over de cultuur van het dagelijks leven., verschijnt halfjaarlijks.

OVERIGE LEZINGEN

 • Rooijakkers, G.W.J. (2008, april 03). Lezing Allerzielen Alom: Kunst tot Herdenken. Meertens Instituut, Amsterdam, Symposium.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2008, november 19). Lezing Florarium Temporum. Eindhoven, De Negende van Eindhoven.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2008, november 28). Het Canonvirus. Kuren van het collectief geheugen. Middelburg, Geschiedenis Zeeland, Presentatie van het juryrapport.

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Begeleider/promotor/copromotor van C. Curr├ę (Erasmus Universiteit).
 • Begeleider/copromotor van K. Douma (buitenpromovendus).
 • Begeleider/promotor van Sophie M. Elpers (SHBO).
 • Begeleider/promotor van F. Meineke (buitenpromovendus).
 • Begeleider/promotor van A. Timmers (Universiteit van Tilburg).

ONDERWIJS

 • Koman, R.A., Meder, T. & Rooijakkers, G.W.J. (2008). Canon met de kleine c. Universiteit van Amsterdam; Meertens Instituut, Etnologie, MA: Amsterdam (2007, oktober 09 – 2008, januari 29).
 • Koman, R.A., Meder, T. & Rooijakkers, G.W.J. (2008). Cultuurlaboratorium: canon met de kleine c. Universiteit van Amsterdam; Meertens Instituut, Etnologie, MA: Amsterdam (2008, februari 12 – 2008, juni 10).

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Meder, T., Koman, R.A. & Rooijakkers, G.W.J. (2008). Canon met de kleine c: 50 verhalen en liederen bij de Canon van Nederland. Bedum: Profiel.
 • Arts, N. & Rooijakkers, G.W.J. (2008). Florarium Temporum. Historische en archeologische achtergronden van een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven. Alphen a/d Maas: Veerhuis.

BESTUUR

 • Stichting Nederlandse volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1993.
 • Stichting Brabants Foto-Archief, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-1998.
 • Stichting Streekdracht Documentatie- en Informatiecentrum, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1999.
 • Stichting Erfgoed van Industrie en Techniek, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • Stichting Het Brabants Landschap, bestuur, lid, vanaf 01-06-2001.
 • Stichting Brabants Volksliedarchief Harrie Franken, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-2003.
 • Stichting Maaslandse Monografie├źn, Raad van Advies, adviseur, vanaf 01-03-2003.
 • Limburgs Museum, Wetenschappelijke Adviesraad, lid, vanaf 01-06-2003.
 • Stichting Fotografie in Nederland, voorzitter, vanaf 01-12-2003.
 • Menasseh ben Israel Instituut, bestuur, lid, vanaf 01-09-2004.
 • Ministerie van OC&W, Raad voor Cultuur, kroonlid, lid, 01-01-2005 t/m 01-01-2009.
 • Vereniging Hendrick de Keyser, Raad van Commissarissen, lid, vanaf 22-06-2006.