skip to main content

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Rooijakkers, G.W.J. & S. Reijnders & L. van Zoonen (2006) ‘Global entertainment and local celebration. Appropriations of the Idols TV programme in Dutch festivity culture.’ European Journal of Cultural Studies 9 (2), 131-148. http://ECS.sagepub.com/content/vol9/issue2.
 • Rooijakkers, G.W.J. & Stijn Reijnders & Liesbet van Zoonen (2006) ‘Global entertainment and local celebration. Appropriations of the Idols TV programme in Dutch festivity culture.’ European Journal of Cultural Studies 9 (2), 131-148.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘Feit en fictie. Eric Dolné en zijn studie naar de geschiedenis van het bisschoppelijk paleis te Breda.’ Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 20 (2), 1-5.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘Totem and Taboo: The Cultural Biography of the Mill Biotope. A New Perspective on Mills.’ International Molinology 72 (1), 25-29.
 • Rooijakkers, G.W.J. & Stijn Reijnders & Liesbet van Zoonen (2006) ‘Community Spirit and Competrition in Idols. Ritual Meanings of a TV Talent Quest.’ European Journal of Communication 23 (4), 145-173.
 • Rooijakkers, G.W.J. & Stijn Reijnders & Liesbet van Zoonen (2006) ‘Mondiaal amusement, lokaal vermaak. Een beschouwing over de toe-eigening van tv-programma’s in de Nederlandse feestcultuur.’ Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 34 (3), 296-306.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

 • G.W.J. Rooijakkers & J. Bieleman & C. van der Heijden … [et al.] [red.] (2006) De geschiedenis van het boerenleven in Nederland. Waanders, Zwolle, 840 p.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘Beeldhonger.’ In: R. Dölle & H. van der Horst [red.] Zicht op Brabant. Zo zien Brabanders hun provincie. Brabants Dagblad – Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch, pp. 2-5.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘De boer en zijn werktuigen.’ In: G.W.J. Rooijakkers & J. Bieleman & C. van der Heijden … [et al.] [red.] De geschiedenis van het boerenleven in Nederland. Waanders, Zwolle, pp. 1-24. (Boerenleven, nr. 3)
 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘Bekkers en Brabant.’ In: K. Hakvoort & P. Steffen & J. Walravens [red.] Bisschop Bekkers 1908-1966. Een hartstochtelijk priesterleven. Veerhuis, Alphen, pp. 44-57.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘Brabantse fossielen. Bij de dood van Willy Knippenberg.’ Brabants heem 58 (1), 28.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2006) ‘Brabantse fossielen. Bij de dood van Willy Knippenberg.’ Brabants Heem 58 (1), 28.

LEZINGEN

 • Verhalen van het graf. Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen, Genootschap voor Liturgiestudie, Utrecht, 20-01-2006.
 • Inspectie en introspectie. Toezicht op onvervreemdbaarheid. Oprichtingssymposium van de Erfgoedinspectie van het Ministerie van OC&W, Ministerie van OC&W, Den Haag, 30-01-2006.
 • Het sprookje en andere erfgoedfabels. Cultureel erfgoed, de eigenaren en hun verantwoordelijkheden, Ministerie van OC&W, Den Haag, 09-02-2006.
 • De liturgie van het geheugen. Jubileumviering Museum Kempenland, Museum Kempenland, Eindhoven, 21-04-2006.
 • De onvervreemdbaarheid van geld. Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld, De Nederlandsche Bank, Den Bosch, 13-04-2006.
 • Het grote verdwijnen. Strategieën tegen de tijd. Van dialectologie tot variuatielinguistiek, Meertens Instituut, Amsterdam, 02-06-2006.
 • Cultuurbeleid en de onbeschaamde blik van de etnoologie. Raad voor Cultuur, Den Haag, 31-08-2006.
 • Outside in – inside out. Beeld van de ander, spiegel van de samenleving. Van patiënt naar burger. Afscheid van de intramurale zorg, Zorgstischting Dichterbij, Ottersum, 01-09-2006.
 • Vrijdag de 13e en andere geloofswaarheden in de creligieuze volkscultuur. Week van de geschiedenis: geloof en bijgeloof, Historisch Instituut Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 13-10-2006.
 • Koortsbomen in Brabant. Geloof en bijgeloof rond bomen in Brabant, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 14-10-2006.
 • Ruraal erfgoede als drager van identiteit. Enkele waarnemingen. Ruraal erfgoed, Innovatieplatform Duurzame Meierij, Biezenmortel, 25-10-2006.
 • De culturele biografie van het landschap: horizonten in tijd en ruimte. De hand aan het landschap, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen, Heel, 10-11-2006.
 • Een moderne Elckerlyck: de Nederlander in Alleman. Haanstra en Holland, Filmmuseum, Amsterdam, 17-11-2006.
 • De (on)zin van bewaren. Het museale binnenklimaat: verleden, heden en toekomst, Instituut Collectie Nederland, Amsterdam, 24-11-2006.
 • Verbeeldingswerelden. Het belang van historisch film- en fotomateriaal. Opening Film- & Fotobank Noord-Brabant, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 15-12-2006.

PROJECTAANVRAGEN

 • Venbrux, E. i.s.m. G.W.J. Rooijakkers (Meertens Instituut), R.L. Grimes (Wilfried Laurier University Canada): ‘Refiguring Death Rites.’ (2007-2010; 2 aio, 3 post-doc), ingediend bij: NWO, Programmatisch Onderzoek Geesteswetenschappen. Toegekend.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van S. Reijnders (Centrum voor Populaire Cultuur (UvA)).
 • Begeleider/promotor van M. Hoogsteijns (Archeologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam).
 • Begeleider/promotor van A. Timmers (Universiteit van Tilburg).
 • Begeleider/promotor van H. van der Horst (Meertens Instituut/NWO).
 • Begeleider/promotor van M. Penaloza Moreno (buitenpromovendus).
 • Begeleider/copromotor van K. Douma (buitenpromovendus).
 • Begeleider/promotor van K. Kerrebijn (Erasmus Universiteit).
 • Begeleider/promotor/copromotor van C. CurrĂ© (Erasmus Universiteit).
 • Begeleider/promotor van F. Meineke (buitenpromovendus).
 • Begeleider/promotor van Sophie M. Elpers (SHBO).

ONDERWIJS

 • Verhalen van het graf. Een etnologie op leven en dood in de moderne stad, Universiteit van Amsterdam, leerstoel Nederlandse etnologie, BA, 18-09-2005 t/m 28-01-2006.
 • Volkscultuur. Inleiding in de Nederlandse etnologie, Universiteit van Amsterdam, Algemene Cultuurwetenschappen, BA, 03-02-2006 t/m 26-05-2006.
 • Bodylore. Het getekende lichaam, Universiteit van Amsterdam, Algemene Cultuurwetenschappen, BA, 06-02-2006 t/m 24-09-2006.

BESTUUR

 • Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO), bestuur, lid, vanaf 01-01-1991.
 • Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek SHBO, publicatiecommissie, lid, vanaf 01-01-1991.
 • Stichting Nederlandse volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1993.
 • Stichting Streekdracht Documentatie- en Informatiecentrum, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1999.
 • Stichting Erfgoed van Industrie en Techniek, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • Stichting Brabants Volksliedarchief Harrie Franken, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-2003.
 • Stichting Het Brabants Landschap, bestuur, lid, vanaf 01-06-2001.
 • Limburgs Museum, Wetenschappelijke Adviesraad, lid, vanaf 01-06-2003.
 • Stichting Brabants Foto-Archief, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-1998.
 • Stichting Maaslandse Monografieën, Raad van Advies, adviseur, vanaf 01-03-2003.
 • Menasseh ben Israel Instituut, bestuur, lid, vanaf 01-09-2004.
 • Stichting Fotografie in Nederland, voorzitter, vanaf 01-12-2003.
 • Ministerie van OC&W, Raad voor Cultuur, kroonlid, lid, 01-01-2005 t/m 01-01-2009.
 • Vereniging Hendrick de Keyser, Raad van Commissarissen, lid, vanaf 22-06-2006.

REDACTIE

 • Redacteur (vanaf 1986), tijdschrift Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, verschijnt tweemaandelijks.
 • Editorial board (vanaf 01-01-1996), tijdschrift Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, verschijnt om het kwartaal.
 • Redactieraad (vanaf 01-01-2002), tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, verschijnt driemaandelijks. http://www.volkskunde.be.
 • Hoofdredacteur (vanaf 01-10-2004), tijdschrift De Heemkinderen. Studies over het lokaal en regionaal erfgoedveld, verschijnt jaarlijks.
 • Hoofdredacteur (vanaf 30-06-2005), tijdschrift cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie, verschijnt halfjaarlijks. http://www.etnologie.org.
 • Hoofdredacteur (vanaf 12-05-2006), reeks Kleine c. Studies over de cultuur van het dagelijks leven., verschijnt halfjaarlijks.