skip to main content

Rooijakkers, G.W.J.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Reijnders, S. & G.W.J. Rooijakkers & L. van Zoonen (2007) ‘Community spirit and competition in Idols. Ritual meanings of a TV talent quest.’ European Journal of Communication, 00-00.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Reijnders, S. & G.W.J. Rooijakkers & L. van Zoonen (2007) ‘Gemeenschapszin en competitie in Idols. Rituele betekenissen van een televisie-talentenjacht.’ In: Stichting Dialekten [red.] Het Dialektenboek. Stichting Nederlandse Dialekten, Groesbeek, pp. 00-00.
 • Rooijakkers, G.W.J. (2007) ‘Regionalisering in de museumwereld.’ In: V. Byvanck [red.] Zeeuws imago. Zeeuws Museum, Middelburg, pp. 105-110.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van M. Hoogsteijns (Archeologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam).
 • Begeleider/promotor van A. Timmers (Universiteit van Tilburg).
 • Begeleider/copromotor van K. Douma (buitenpromovendus).
 • Begeleider/promotor/copromotor van C. Curré (Erasmus Universiteit).
 • Begeleider/promotor van F. Meineke (buitenpromovendus).
 • Begeleider/promotor van Sophie M. Elpers (SHBO).

ONDERWIJS

 • Canon met de kleine c, UvA en Meertens Instituut, Etnologie, MA, 09-10-2007 t/m 29-01-2008.

BESTUUR

 • Stichting Brabants Foto-Archief, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-1998.
 • Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO), bestuur, lid, vanaf 01-01-1991.
 • Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek SHBO, publicatiecommissie, lid, vanaf 01-01-1991.
 • Stichting Nederlandse volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1993.
 • Stichting Streekdracht Documentatie- en Informatiecentrum, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1999.
 • Stichting Erfgoed van Industrie en Techniek, bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • Stichting Brabants Volksliedarchief Harrie Franken, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-2003.
 • Stichting Het Brabants Landschap, bestuur, lid, vanaf 01-06-2001.
 • Stichting Fotografie in Nederland, voorzitter, vanaf 01-12-2003.
 • Limburgs Museum, Wetenschappelijke Adviesraad, lid, vanaf 01-06-2003.
 • Stichting Maaslandse Monografieën, Raad van Advies, adviseur, vanaf 01-03-2003.
 • Menasseh ben Israel Instituut, bestuur, lid, vanaf 01-09-2004.
 • Ministerie van OC&W, Raad voor Cultuur, kroonlid, lid, 01-01-2005 t/m 01-01-2009.
 • Vereniging Hendrick de Keyser, Raad van Commissarissen, lid, vanaf 22-06-2006.

REDACTIE

 • Redacteur (vanaf 1986), tijdschrift Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, verschijnt tweemaandelijks.
 • Editorial board (vanaf 01-01-1996), tijdschrift Van mensen en dingen. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, verschijnt om het kwartaal.
 • Redactieraad (vanaf 01-01-2002), tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, verschijnt driemaandelijks. Internet: http://www.volkskunde.be.
 • Hoofdredacteur (vanaf 01-10-2004), tijdschrift De Heemkinderen. Studies over het lokaal en regionaal erfgoedveld, verschijnt jaarlijks.
 • Hoofdredacteur (vanaf 30-06-2005), tijdschrift cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie, verschijnt halfjaarlijks. Internet: http://www.etnologie.org.
 • Hoofdredacteur (vanaf 12-05-2006), reeks Kleine c. Studies over de cultuur van het dagelijks leven., verschijnt halfjaarlijks.