skip to main content

Stengs, I.L.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Cornips, L., Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012). Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteiten. Een pleidooi voor taalcultuur als onderzoeksveld. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 15-40.

 • Stengs, I.L. (2012). Bermmonumenten. Nieuwe rouwcultuur in de openbare ruimte. Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, 66-73.
 • Stengs, I.L. (2012). Gedenken op de plek des onheils: bermmonumenten als materiële uitdrukking van veranderende rouwcultuur. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 263-281.
 • Stengs, I.L. (2012). Sacred Singularities: Crafting Royal Images in Present-Day Thailand. The Journal of Modern Craft, 5(1), 51-68.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Stengs, I.L. (2012). Giving Public Space a Face: The Agency of Monuments and Portraits, Thailand and the Netherlands compared. In Devising Order. Socio-religious Models, Rituals, and the Performativity of Practice. B.Boute & T. Småberg (Ed.) (Religious History and Culture Series, 60) (pp. 61-80). Leiden: Brill.
 • Stengs, I.L. (2012). Inleiding. Nieuwe Nederlandsheid in feest en ritueel. In I.L. Stengs (Ed.), Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering (pp. 9-25). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Stengs, I.L. (2012). Portraits that Matter: King Chulalongkorn Objects and the Sacred World of Thai-ness. In D. Houtman & B. Meyer (Eds.), Things. Religion and the Question of Materiality (pp. 137-150). New York: Fordham University Press.
 • Stengs, I.L. (2012). Thais nieuwjaar in Waalwijk. Viering van de Thaise eigenheid in een Nederlands-Europese context. In I.L. Stengs (Ed.), Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering (pp. 133-142). Amsterdam: Amsterdam University Press.

BOEKREDACTIE

 • Stengs, I.L. (Ed.). (2012). Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering. Amsterdam: Amsterdam University Press.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

 • Stengs, I.L. (2012, juni 07). Negotiating Dutch Culture. Amsterdam, Meertens Instituut, Symposium Cultural Politics and the Perils of Belonging. South Africa and the Netherlands in comparative perspective.

OVERIGE LEZINGEN

 • Cornips, L., Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012, januari 17). Carnavalesk language use and the construction of local identities. Tilburg, Seminar.
 • Stengs, I.L. (2012, april 20). Ritueel en populaire cultuur. Amsterdam, College Ouderdag Kwakiutl Studievereniging Culturele Antropologie.
 • Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012, mei 11). Van Limburg naar Limburg. Culturele eigenheid en diversiteit in beweging. Maastricht, Symposium ter ere oratie Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur.
 • Stengs, I.L. (2012, juli 11). Ascertaining the Future Memory of Our Time Dutch Museums Collecting Relics of National Tragedy. Parijs, EASA Conference, 10-13 July 2012.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Balkenhol, M., Mepschen, P. & Stengs, I.L. (2012). Thinking feelings, Affective Attachments, Emotional Sociologies, Aesthetic Formations.
 • Becker, H., Meyer, B. & Stengs, I.L. (2012). Symposium Cultural Politics and the Perils of Belonging. Southern Africa and the Netherlands in comparative perspective.
 • Meyer, B., Stengs, I.L. & Witte, M. de (2012). Monthly Seminar Religion, Media and the Body/Heritage Dynamics.
 • Stengs, I.L. (2012). Session Populism II. international conference Culturalization of Citizenship: Amsterdam (2012, december 12 – 2012, december 14).
 • Stengs, I.L. (2012). Symposium en Presentatie Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering.

ONDERWIJS

 • Stengs, I.L.. Themamodule culturele antropologie “Ritueel en populaire cultuur”. Amsterdam: Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, Universiteit van Amsterdam
 • Stengs, I.L.. New Public Ritual in Dutch Society; Manifestations of the Sacred? Utrecht: Univversiteit Utrecht, Department of Religious Studies and Theology

SUPERVISOR MASTERSCRIPTIE

 • Kessel, T. Van & Stengs, I.L. (2012). Wietske van der Want. De materele dimensie van immaterieel erfgoed. Een case study over de betekenis van materiele objecten voor het Sinterklaasfeest.
 • Stengs, I.L. (2012). Mei-Li Nieuwland. Nomads of the South. Transformations of home and self through the Occupy movement of Austin, Texel.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van Patcharin Lapanun (Vrije Universiteit Amsterdam).
 • Begeleider van Markus Balkenhol (Meertens Instituut).
 • Begeleider van Lotte Thissen (Universiteit Maastricht)

STUDENTEN

 • Begeleider van Martine van Bruggen (Universiteit van Amsterdam, Europese studies). Van 05-09-2011 t/m 19-06-2012. Scriptieonderzoek: De Kermis van Oost West-Friesland.
 • Begeleider van Zeger Polhuis (VU Amsterdam, culturele antropologie). Van 05-09-2011 t/m 07-02-2013. Stageonderzoek: Rituelen in verandering in een kerk in Osdorp, Amsterdam.
 • Begeleider van Robby Braam (Universiteit van Amsterdam, Algemene Cultuurwetenschappen). Van 01-11-2011 t/m 31-03-2012. Stageonderzoek: Geloofsbeleving en identiteitsvorming tijdens de Ramadan.
 • Begeleider van Wietske van der Want (Universiteit van Amsterdam, Master Cultureel Erfgoed studies). Van 19-09-2011 t/m 09-05-2012. Scriptieonderzoek: De materiële dimensie van immaterieel erfgoed Een case-study over de betekenis van materiële objecten voor het Sinterklaasfeest.
 • Begeleider van Sander Camp (RU, Nijmegen, Geschiedenis, Master Actuele Geschiedenis). Vanaf 05-11-2012. Stageonderzoek: Jaarlijkse herdenking NIM in Roermond.
 • Begeleider van Marte Barendregt (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed (BA)). Van 05-02-2012 t/m 02-10-2012. Scriptieonderzoek: Dansen met monsters. Een onderzoek naar de chinees draken- en leeuwendansen in Nederland (samen met Suzie Loo).
 • Begeleider van Suzie Loo (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed (BA)). Van 05-02-2012 t/m 02-10-2012. Scriptieonderzoek: Dansen met monsters. Een onderzoek naar de chinees draken- en leeuwendansen in Nederland (samen met Marte Barendregt).
 • Begeleider van Martine van Bruggen (Universiteit van Amsterdam, Europese Studies, BA). Van 05-09-2011 t/m 01-07-2012. Scriptieonderzoek: Veneivend mooi te kermis denk? Over de populariteit van de kermis onder jongeren in Westfriesland-oost.
 • Begeleider van Martine van Bruggen (uva). Vanaf 05-09-2011. Scriptieonderzoek: Kermis.

BESTUUR

 • Stichting VISTA Far Reaching Visuals
 • Meertens Ethnology Lectures