skip to main content

Stengs, I.L.

Output 2006

 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Ginkel, Rob van & Irene Stengs (2006) ‘An Outsider Looking in: Jeremy Boissevain.’ Etnofoor 18 (2), Pp. 47-66.

LEZINGEN

 • Feest en ritueel: het feest van de verjaardagen. Symposium Maritieme Feesten, Scheepvaart Museum, Amsterdam, 08-12-2006. (Feestcultuur in Nederland)
 • Ephemeral memorials as performative practice An ethnography of the Theo van Gogh memorial site. 9th EASA Biennial Conference 'Europe and the World', Bristol, Engeland, 20-09-2006. (Feestcultuur in Nederland)
 • The Art of Mourning. Collective Memorials for Traffic Victims in The Netherlands. International Conference Technologies of Memory in the Arts, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, 19-05-2006.
 • Waarom hechten wij aan tradities? VGSL 'Franciscus Gomarus', Leiden, 21-04-2006. (Feestcultuur in Nederland)

PROJECTAANVRAGEN

 • Cornips, L. & H.C. Dibbits & I. Stengs i.s.m. H. Bennis (Meertens Instituut), N. Besnier (Universiteit van Amsterdam), M. Dorleijn (Universiteit van Amsterdam), J. Nortier (Universiteit Utrecht), V. de Rooij (Universiteit van Amsterdam), H. van de Velde (Universiteit Utrecht): ‘Stereotypering en de constructie van identiteiten. De inzet van cultuur en taal bij processen van in- en uitsluiting in een multi-etnische context.’ (2007-2010; 3 promovendi, 3 postdocs), ingediend bij: NWO, Smartmix. Niet toegekend.

ONDERWIJS

 • Gastcollege Asian States and Development: Kingship and the Thai state, Universiteit van Amsterdam, MACAS, Comparative Asian Studies, MA, 27-09-2006.
 • gastcollege "actuele debatten in de antropologie", Universiteit van Amsterdam, Culturele Antropologie, MA, 07-04-2006.
 • Hoorcollegereeks Media, Culture & History, Universiteit van Leiden, Culturele Antropologie, BA, 01-09-2006 t/m 01-02-2007.
 • Gastcollege "Applied Anthropology", Vrije Universiteit, Culturele Antropologie, BA, 06-04-2006.

BESTUUR

 • Stichting VISTA Far Reaching Visuals, lid, vanaf 21-04-2004.

REDACTIE

 • Redacteur (vanaf 01-01-1988), tijdschrift Etnofoor, verschijnt twee keer per jaar.