skip to main content

Tijdsinzet

   

Personele inzet voor onderzoek

 
Onderzoeksinzet in fte’s (80%)  
vast wetenschappelijk personeel 11.2
tijdelijk wetenschappelijk personeel,
excl. promovendi
 2.6
promovendi  4.3
   

Personele inzet voor onderwijs

 
Onderwijsinzet in fte’s  1.7
   

Personele inzet voor collecties

 
Inzet collectietaken in fte’s (100%)  
t.b.v. collectievorming  3
t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten)  6.5
t.b.v. dienstverlening  0.6
   

Gastonderzoekers

 
Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand)  1
   

Leerstoelen

 
Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal)  -
Bijzonder hoogleraren (aantal)  7
Tijdsinzet in fte’s  1.2