skip to main content

Tijdsinzet

   
Personele inzet voor onderzoek  
Onderzoeksinzet in fte's  
    vast wetenschappelijk personeel 12.0
     tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi 2.2
     promovendi 4.9
   
Personele inzet voor onderwijs  
Onderwijsinzet in fte's 1.8
   
Personele inzet voor collecties  
Inzet collectietaken in fte's  
    t.b.v. collectievorming 6.4
    t.b.v. beheer en ontsluiting 4.8
    t.b.v. dienstverlening 2.5
   
Gastonderzoekers  
Inkomende gastonderzoekers (aantal) 5
Uitgaande gastonderzoekers (aantal)
   
Leerstoelen  
Gewone leerstoelen – bezoldigd (aantal)
Gewone leerstoelen – onbezoldigd (aantal)
Bijzondere leerstoelen (aantal) 7
Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte's)    1.4