skip to main content

Tijdsinzet

   

Personele inzet voor onderzoek

 
Onderzoeksinzet in fte’s  
vast wetenschappelijk personeel 11.1
tijdelijk wetenschappelijk personeel,
excl. promovendi
 4.8
promovendi  4.0
   

Personele inzet voor onderwijs

 
Onderwijsinzet in fte’s  2.0
   

Personele inzet voor collecties

 
Inzet collectietaken in fte’s  
t.b.v. collectievorming  7.8
t.b.v. beheer en ontsluiting  5.1
t.b.v. dienstverlening  2.5
   

Gastonderzoekers

 
Inkomende gastonderzoekers (aantal)  3
Uitgaande gastonderzoekers (aantal)  -
   

Leerstoelen

 
Gewone leerstoelen – bezoldigd (aantal)  -
Gewone leerstoelen – onbezoldigd (aantal)  -
Bijzondere leerstoelen (aantal)  7
Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte’s)  1.4