skip to main content

Tijdsinzet

   
Personele inzet voor onderzoek  
Onderzoeksinzet – totaal (fte's) 20.9
    waarvan vast 13.1
    waarvan tijdelijk, excl. promovendi 2.4
    waarvan promovendi 5.4
   
Personele inzet voor onderwijs  
Onderwijsinzet – totaal (fte's) 1.0
   
Personele inzet voor collecties  
Inzet collectietaken – totaal (fte's) 13.7
    waarvan collectievorming 6.4
    waarvan beheer en ontsluiting 4.8
    waarvan dienstverlening 2.5
   
Gastonderzoekers  
Inkomende gastonderzoekers/fellows (aantal) 1
Uitgaande gastonderzoekers/fellows (aantal) 2
   
Leerstoelen  
Gewone leerstoelen – bezoldigd (aantal)
Gewone leerstoelen – onbezoldigd (aantal)
Bijzondere leerstoelen (aantal) 6
Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte's)    1,2