skip to main content

12 juni 2007

Evaluating Research in Context

Bij dit seminar gaan onderzoekers, directeuren van onderzoeksinstituten, programmamanagers en beleidsmakers met elkaar in debat over het meten en zichtbaar maken van de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschappelijk onderzoek. Hans Bennis spreekt namens de alfa- en gammawetenschappen.
Meer informatie: website Felix Meritis.