skip to main content

Activiteiten Variatielinguïstiek

2007 was wat onderzoek betreft een jaar van voorbereiding op 2008, het jaar waarin twee grote Atlasprojecten (de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten en de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten) tot voltooiïng worden gebracht. Een andere belangrijke voorbereidende activiteit in dit jaar was gericht op de organisatie van het grootschalige Sociolinguistics Symposium in het voorjaar van 2008 in Amsterdam.

Ook anderszins was 2007 een jaar waarin nieuwe activiteiten werden ontplooid. Zo is begonnen met de instelling van een zogenoemde Randstadsmaster, een onderwijsprogramma op Master-niveau dat gevolgd kan worden door studenten van alle universiteiten in de Randstad die een taalkunde-opleiding aanbieden — dat wil zeggen de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Het programma bestaat uit een cursus over syntactische variatie, een cursus over fonologische variatie, en een scriptie.

Onderzoekers hielden lezingen op vier continenten, publiceerden in vooraanstaande tijdschriften, en waren betrokken bij de organisatie van onder andere het congres van de vereniging Generative Linguists in the Old World in Tromsø, het International Conference on Language Variation in Europe op Cyprus en de Eerste Dag van de Nederlandse Zinsbouw in Leiden.

Onderzoekers

In februari 2007 werd Marc van Oostendorp in Leiden benoemd als bijzonder hoogleraar Fonologische Microvariatie namens het Leids Universitair Fonds. In november 2007 trad Wilbert Heeringa in tijdelijke dienst van het Meertens Instituut om een Veni-project van NWO over Regiolectvorming te werken. In oktober 2007 trad ook Oele Koornwinder namens het bedrijf GridLine in dienst

Kernpublicaties

Artikelen

 • Barbiers, Sjef (2007) 'On the periphery of imperative and declarative clauses in Dutch and German.' In: Wim van der Wurff [red.] Imperative Clauses in Generative Grammar. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 95-112.
 • Barbiers, S. & L. Cornips & J.P. Kunst (2007) 'The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas.' In: J.C. Beal & K.C. Corrigan & H. Moisl [red.] Creating and digitizing language corpora. Volume 1: Synchronic databases. Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 54-90.
 • Bennis, H.J. (2007) 'Featuring the subject in Dutch imperatives.' In: Wim van der Wurff [red.] Imperative Clauses in Generative Grammar. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 113-135. (Linguistics Today, nr. 103)
 • Bennis, H.J. & A. MacLean (2007) 'Variation in verbal inflection in Dutch dialects.' Morphology 16, 291-312.
 • Boerrigter, R. (2007) 'Identity reflecting business names.' In: Eva Brylla & Mats Wahlberg [red.] Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences Uppsala 19-24 August 2002. Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, pp. 53-61.
 • Gerritzen, D. (2007) 'Das niederländische Personennamensystem.' In: Andrea Brendler & Sylvio Brendler [red.] EUROPÄISCHE PERSONENNAMENSYSTEME: EIN HANDBUCH. baar, Hamburg, pp. 534-543.
 • Hermans, B. (2007) 'Friese stijgende diftongen vormen een complex segment.' In: P. Boersma & P. Hemminga & G. Th. Jensma [red.] Philologia Frisica. Fryske Akademy, Leeuwarden, pp. 33-63.
 • Hinskens, F.L.M.P. & M. van Oostendorp (2007) 'De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten.' Taal en tongval 58 (1), 103-122.
 • Hinskens, F.L.M.P. & P. Muysken (2007) 'The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007.' in: R. Franceschini (Hsg.), Im Dickicht der Städte I: Sprache und Semiotik. Special issue of Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) 37 (148), 7-23
 • Lekakou, M. & Kriszta Szendroi (2007) 'Eliding the noun in close apposition, or Greek polydefinites revisited.' In: Richard Breheny & Nikolaos Velegrakis [red.] UCL Working Papers in Linguistics. University of London, University College London, pp. 27.
 • Oostendorp, M. van (2007) 'Language Planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union.' Sociolinguistica 21, 78-98.
 • Oostendorp, M. van (2007) 'Exceptions to Final Devoicing.' In: Jeroen van de Weijer & Erik Jan van der Torre [red.] Voicing in Dutch. (De)voicing – phonology, phonetics and psycholinguistics.. John Benjamins, Amsterdam, pp. 81-98.
 • Postma, G.J. & H.J. Bennis (2007) 'Variatie in negatie.' Taal en Tongval 58 (1), 148-167.
 • Prehn, M. (2007) 'Schwa loss and its results in Low German. Tone or Overlength?' In: Bettelou Los & Marjo van Koppen [red.] Linguistics in the Netherlands 2007. John Benjamins, Amsterdam, pp. 187-198.

Boeken

 • Sjef Barbiers & Johan Taeldeman [red.] (2007) Drie nieuwe atlassen van de nederlandse dialecten. Eigen beheer, Gent, 159 p.
 • L.M.P. Hinskens & K. van Dalen-Oskam [red.] (2007) Kwantitatieve benaderingen in de taal- en letterkunde. Verloren / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Hilversum, 96 p.
 • Oostendorp, M. van (2007) Doe er wat aan! Portret van het Genootschap Onze Taal. Onze Taal, Den Haag, 25 p.

Congressen

In 2007 zijn er diverse congressen georganiseerd door de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek:

 • Syntax Circle, lezingenreeks georganiseerd door Sjef Barbiers, Enoch Aboh & Lisa Cheng, te Amsterdam, Utrecht, Leiden, 01-01-2007 t/m 31-12-2007.
 • Workshop Microvariation in Quantificational Structure; DGfS Jahrestagung, workshop georganiseerd door Sjef Barbiers, Ellen Brandner & Helmut Weiß, Universität Siegen te Siegen, 28-02-2007 t/m 02-03-2007.
 • Negende Dialectendag, evenement georganiseerd door B. Hermans, te Mechelen, 17-03-2007.
 • ICLaVE 4, workshop Syntactic Microvariation, workshop georganiseerd door Sjef Barbiers, Olaf Koeneman & Marika Lekakou, University of Cyprus te Nicosia, 17-06-2007 t/m 19-06-2007.
 • Syntactic Microvariation, workshop georganiseerd door M. Lekakou & Olaf Koeneman & Sjef Barbiers, University of Cyprus te Nicosia, 18-06-2007.
 • Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek en elders in de geesteswetenschappen. Een kennismaking, symposium georganiseerd door F.L.M.P. Hinskens & K. van Dalen-Oskam, Meertens Instituut te Amsterdam, 28-06-2007.
 • Derde Workshop Netwerk Naamkunde, workshop georganiseerd door R. Boerrigter & D. Gerritzen, te Antwerpen, 29-06-2007.
 • Syntactic Atlas of the British Isles' Dialects Workshop, workshop georganiseerd door M. Lekakou & K. Corrigan & O. Koeneman, Lancaster University te Lancaster, 12-09-2007.
 • Webservices, cultuurhistorie en GIS, workshop georganiseerd door H. Nijboer, Meertens Instituut te Amsterdam, 28-09-2007.
 • Dag van de Nederlandse Zinsbouw, workshop georganiseerd door O. Koeneman & H. Broekhuis, Universiteit Leiden te Leiden, 26-10-2007.
 • Workshop on Language Change, workshop georganiseerd door G.J. Postma & H Zeijlstra, Universiteit van Amsterdam te Amsterdam, 01-11-2007.
 • Taal & Tongval Colloqium 2007: Dialectgeografie en interne factoren, conferentie georganiseerd door Sjef Barbiers & Gunther de Vogelaer, KANTL te Gent, 23-11-2007.

Onderwijs

Bennis, H.J.

 • Linguistic Theory; Arguments and Agreement, UvA, Research Institute ACLC, MA, 01-09-2006 t/m 01-02-2007.

Cornips, L.M.E.A.

 • Bilingual acquisition, Universiteit van Gent, MA, 13-06-2007 t/m 14-06-2007.
 • Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht, MA, 01-08-2007 t/m 01-12-2007.

Gerritzen, D.

 • Moderne Naamkunde, Universiteit Utrecht, 07-05-2007.

Hermans, B.   

 • The too-many-repairs problem of OT in a representational perspective., The East European Summer School of Generative Grammar, 29-07-2007 t/m 09-08-2007.

Hinskens, F.L.M.P.

 • College in de cursus Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht, Taalwetenschap, MA, 10-10-2007.
 • College in de cursus Taalgebruikstheorie, VU, Neerlandistiek; Communicatie- & Informatiewetenschap, BA, 13-03-2007.
 • Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 04-09-2006 t/m 31-01-2007.
 • Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 03-09-2007 t/m 31-01-2008.
 • Werkcollege bij Inleiding Algemene Taalwetenschap, VU, ATW, BA, 07-02-2007 t/m 14-03-2007.

Jansen, M.M.

 • Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU/UvA, Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 31-10-2007 t/m 12-11-2007.

Koeneman, O.

 • Syntactic doubling and the structure of chains, EGG school in Brno, MA en PhD, 30-07-2007 t/m 03-08-2007.
 • Verb movement as a structure-creating operation, EGG school in Brno, MA en PhD, 07-08-2007 t/m 10-08-2007.

Oostendorp, M. van

 • Advanced Phonology: Tone, Universiteit Leiden, MA, 01-09-2007 t/m 31-12-2007.
 • Geschiedenis van de Taalwetenschap, Universiteit Leiden, BA, 01-09-2007 t/m 31-12-2007.
 • Microvariatie, HIL, Post-doc PhD, vanaf 15-02-2001.

Wijngaarden, W.A. van

 • Etnolecten in Nederland ('Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden'), VU/UvA, Neerlandistiek en Taalwetenschap, 03-12-2007.
 • Werkcolleges in de cursus 'Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden', VU/UvA, Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 31-10-2007 t/m 12-12-2007.

Redacties

Onderzoekers van taalvariatie zijn betrokken als (gast)-redacteur bij de volgende tijdschriften:

 • Atlas Linguarum Europae (Van den Berg)
 • Companion to Phonology (Van Oostendorp)
 • Diachronica (Hinskens)
 • Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (Van Oostendorp)
 • Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) (Hinskens)
 • Language Problems and Language Planning (Van Oostendorp)
 • Linguistic Variation Yearbook (Barbiers)
 • Naamkunde (Gerritzen)
 • Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek (Van Oostendorp)
 • neerlandistiek.nl (Hinskens, Van Oostendorp)
 • Onoma -the International Council of Onomastic Sciences (Gerritzen)
 • Phonology (Van Oostendorp)
 • Studies in Language Variation (SiLV – Benjamins) (Hinskens)
 • Syntax. A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research (Barbiers)
 • Taal en Tongval (Barbiers, Bennis, Hermans en Hinskens)
 • Taalpost, elektronisch tijdschrift (Van Oostendorp)
 • The Journal of Comparative Germanic Linguistics (Barbiers)
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) (Hinskens)
 • Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL) (Hinskens)