skip to main content

Colofon

Eindredactie Femke Niehof
Techniek Jan Pieter  Kunst
Fotografie Sophie Elpers, Ruben Koman, Theo Meder  en Irene Stengs
Vormgeving Gebaseerd op folder Bureau van den Tooren

Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), april 2010

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: communicatie@meertens.knaw.nl

 

 

alt

foto Irene Stengs: 8 mei 2009, Bloemenzee ter herdenking van de slachtoffers van het  koninginnedagdrama