skip to main content

Colofon

Eindredactie Femke Niehof
Techniek Jan Pieter Kunst
Fotografie

Peter Jan Margry, Cor Sellenrode en Irene Stengs 

Vormgeving Gebaseerd op folder Zoelontwerp

 

Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), mei 2008

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: communicatie@meertens.knaw.nl