skip to main content

Colofon

Eindredactie Maureen Schonewille
Techniek Jan Pieter Kunst
Fotografie Rosa Verhoeve
Vormgeving Gebaseerd op folder Zoelontwerp

 

Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), mei 2007

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: communicatie@meertens.knaw.nl