skip to main content

Audiodigitalisering

Het betreft hier de digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op
(a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek
(b) conservering

De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio’s van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio ‘gelijk is aan het origineel.’ Het opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma’s als PRAAT en CLAN. Zie ook de website.

Resultaten in 2010

  • 63 grammofoonplaten acetaat op glas op totaal 63 CD’s
  • 5 SD opnamen Edisyn op 8 CD’s
  • 3 grammofoonplaten Volkskunde op 3 CD’s
  • 1 bandopname Onder de Groene Linde op 2 CD’s
  • Kopieer opdracht t.b.v. onderzoek of radio uitzending.

Medewerker: C.A.M. Grijpink (projectcoƶrdinator).
 
                                                                                                                                                                                                         Foto: Beeld en Geluid, Femke Niehof