skip to main content

Audiodigitalisering

Het Meertens Instituut is in het bezit van een professioneel uitgeruste audiostudio. In 2006 is besloten minder externe opdrachten aan te nemen waardoor de prioriteit weer is komen te liggen bij digitalisering en beheer van ons eigen audio-archief.

Projecten

Digitalisering Audioarchief (1999-2010)

Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio 'gelijk is aan het origineel.' Het opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma's als PRAAT en CLAN.
Resultaten in 2007: De collecties 'Volkskunde' en 'Nederlands in de USA' zijn geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd (120 bandopnamen op 241 cd's). Verder is er gewerkt aan de collectie Heerlen (23 opnamen op 35 cd's), en de collectie Franken van Volkslied (8 bandopnamen op 17 cd's). Er zijn 3 opnamen op 5 cd's toegevoegd aan de dialectcollectie 'Vrije gesprekken'. Uit het digitale archief zijn ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, media e.d. 165 cd's beschikbaar gesteld. Er is een aanvang gemaakt met het maken van uitleenkopieën van de meest geraadpleegde collecties. Ten behoeve van het Universiteitsmuseum de Agnietenkapel zijn er 68 acetaat grammofoonplaten van de collectie Fonetiek van de UvA gedigitaliseerd op 68 cd's. Als controle op de kwaliteit van de digitale collectie zijn 350 cd's geanalyseerd.
Medewerkers: M. Frinking (gedetacheerd), C.A.M. Grijpink (projectcoördinator).