skip to main content

Audiodigitalisering

Het Meertens Instituut is in het bezit van een professioneel uitgeruste audiostudio. In voorgaande jaren heeft het instituut audiodigitaliseringswerkzaamheden uitgevoerd voor externe klanten en instituten van de KNAW. In 2006 is besloten het beleid met betrekking tot audiodigitalisering aan te passen. Door de vele externe digitaliseringsopdrachten hebben de werkzaamheden aan het instituutsarchief relatief weinig aandacht gekregen. Om die reden is besloten minder externe opdrachten aan te nemen waardoor de prioriteit weer komt te liggen bij digitalisering en beheer van ons eigen audio-archief.

Projecten

Digitalisering Audioarchief (1999-2010) Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio 'gelijk is aan het origineel.' Het opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma's als PRAAT en CLAN.
Resultaten in 2006: voor de projecten 'Volkskunde' en 'Nederlands in de USA' zijn in totaal 200 banden gedigitaliseerd op totaal 397 cd's. In 2006 zijn uit het digitale archief ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, media, e.d. 249 cd's beschikbaar gesteld. Gedigitaliseerd t.b.v. externe opdrachtgevers: NIMH – 51 banden (collectie Turpijn), KIT – 4 banden, UvA Universiteitsmuseum Agnietenkapel – 375 platen (collectie fonetiek).
Medewerkers: M. Frinking (gedetacheerd), C.A.M. Grijpink (projectcoördinator), T. Janssen (gedetacheerd), B. Minks (gedetacheerd).