skip to main content

Audiodigitalisering

Digitalisering Audioarchief (1999-2010)

Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio’s van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio ‘gelijk is aan het origineel.’ Het opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma’s als PRAAT en CLAN. Internet: http://www.meertens.nl/meertensnet/wdb.php?sel=138820&ql=.
Resultaten in 2009: gedigitaliseerde en toegevoegde audio collecties in 2009, Franken, 3 opnamen verdeeld over 6 CD’s, Edisyn, 19 opnamen verdeeld over 25 CD’s, Grammofoonplaten collectie MI, 184 grammofoonplaten verdeeld over 176 CD’s, Digitale collecties overgezet naar HD voor een betere toegankelijkheid. GTRP, 1119 CD’s naar 2 HD’s, Dialect (vrije gesprekken), 528 CD’s naar 2 HD’s, Onderhoud digitaal archief. Er zijn steekproefsgewijs van 10 collecties 260 CD’s opnieuw geanalyseerd, Op verzoek zijn er 2 CD’s gekopieerd t.b.v. onderzoek of andere doeleinden.
Medewerkers: M Frinking (gedetacheerd), C.A.M. Grijpink (projectcoƶrdinator).