skip to main content

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie beslaat circa 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen.
De aanwinsten van de bibliotheek besloegen dit jaar 1832 (boeken en tijdschriften) titels waarvan 1320 werden verkregen via schenking/bruikleen o.a. van:

  • Toon Weijnen (532 titels)
  • Nederlands centrum voor volkscultuur (43 titels)
  • Ate Doornbosch, Jacques Kl├Âters (66 titels)
  • Collectie Kwik (372 titels)
  • Peter Jan Margry (31 titels)
  • Piet van Reenen (22 titels).

Medewerkers: J.J. Schell (projectleider), L.S.G.B. Brouwer (vakreferent Naamkunde), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (vakreferent Nederlandse Etnologie). 

 

Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2010)

De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus.
Resultaten in 2010: correctie van de 54365 gescande kaartjes. 30145 zijn gecorrigeerd en 19266 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen. Medewerkers: J.J. Schell (co├Ârdinator), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder).

 
Afbeeldingen Bibliotheek, Femke Niehof