skip to main content

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie beslaat circa 70.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms ontvangt het instituut schenkingen.

De aanwinsten van de bibliotheek besloegen in 2011 1252 (boeken en tijdschriften) titels waarvan 716 werden verkregen via schenking o.a. van:

  • IJ. Schuitema (318 titels)
  • NIWI (68 titels)
  • G. Kinkhorst (47 titels)
  • P. van Reenen (39 titels)
  • Museum Speelklok (20 titels)

Hiernaast zijn er ruim 400 beschrijvingen van beschikbare e-journals aan de catalogus toegevoegd.

Medewerkers: J.J. Schell (projectleider), L. Brouwer (vakreferent Naamkunde), T. Tegelaers (uitvoerder), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (vakreferent Nederlandse Etnologie). 

Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000- )

De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus.
Resultaten in 2011: Correctie van de 61479 gescande kaartjes. 33769 kaartjes zijn gecorrigeerd en 24763 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen.
Medewerkers: J.J. Schell (coördinator), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder).

 Afbeelding: Leeszaal Meertens Instituut