skip to main content

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels in het magazijn en het behoud van de collectie. Ook ontvangt de bibliotheek onderzoekers en andere geïnteresseerden.

De aanwinsten van de bibliotheek besloegen dit jaar 2334 titels (boeken en tijdschriften). Hiervan werden 1472 titels verkregen via schenking/bruikleen o.a. van:

  • De bibliotheek van het NOM: 31 titels
  • Het NIWI: 946 titels 
  • J.A. Bomans: 356 titels
  • J. Daan: 139 titels

Projecten

Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2010)

De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus. 

Resultaten in 2007: correctie van de 54365 gescande kaartjes. 20300 zijn gecorrigeerd en 11000 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen.

Medewerkers: T. Kraft van Ermel (projectmedewerker), J.J. Schell (coördinator), C.H.M. Vanthoor (uitvoerder).