skip to main content

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels in het magazijn en het behoud van de collectie. Ook ontvangt de bibliotheek onderzoekers en andere geïnteresseerden.

De aanwinsten van de bibliotheek besloegen dit jaar 1628 titels (boeken en tijdschriften) waarvan 1136 titels verkregen werden via schenking/bruikleen o.a. van:

  • de bibliotheek van het NOM: 116 titels
  • het NIWI: 542 titels
  • A. Weijnen: 31 titels
  • J. Daan: 40 titels
  • Ritzema Bos: 31 titels
  • F.A.C. van Gijn-Ruig: 43 titels
  • H. Koenen: 20 titels

Medewerkers: J.J. Schell (coördinator), B.M.L. Boom-Sicking (uitvoerder), L.S.G.B. Brouwer (vakreferent Naamkunde), H.B.A. Rave (uitvoerder), H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (vakreferent Etnologie).

Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2010)

De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus.
Resultaten in 2008: correctie van de 54365 gescande kaartjes. 24215 zijn gecorrigeerd en 14072 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen, maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen.
Medewerkers: J.J. Schell (coördinator), C.H.M. Vanthoor (uitvoerder), D. van der Wal (uitvoerder).