skip to main content

Bibliotheek

De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels in het magazijn en het behoud van de collectie. Ook ontvangt de bibliotheek onderzoekers en andere geïnteresseerden.

De aanwinsten voor 2006 waren 1569 nieuwe titels (boeken en tijdschriften). Hiervan werden 779 titels verkregen via schenkingen, van o.a.:

  • De bibliotheek van het NOM: 258 titels
  • Het NIWI: 237 titels 
  • Martie Sievert Muziek Centrum voor de Omroep: 107 titels
  • Mats Wahlberg, Språk- och folkminnesinstitutet (Uppsala): 59 titels

Verder zijn opgenomen in de bibliotheek: 10 meter aan tijdschriften uit De Fontys bibliotheek, een selectie uit het boekenbezit van Jo Daan en 55 meter uit de collectie van het NIWI.

Projecten

Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2010) De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus.
Resultaten in 2006: correctie van de 54365 gescande kaartjes. 7467 kaartjes zijn gecorrigeerd en 3871 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen, maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen.
Medewerkers: E. Brinkhuis (uitvoerder), T. Kraft van Ermel (projectmedewerker), J.J. Schell (coördinator), C.H.M. Vanthoor (uitvoerder).

Project bibliotheek (2003-2006) In 2002 is de collectie van de Meertens bibliotheek uitgebreid met een deel van de collectie van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Het betreft werken op het terrein van o.a. religie, heemkunde en geschiedenis en het gaat in totaal om zo'n 5600 titels. Dit project beoogt de NOM-collectie in te vlechten in de bestaande Meertens bibliotheek en op te nemen in de digitale catalogus. Binnen dit project wordt ook gewerkt aan het scannen en OCR-en van de 42.000 papieren fiches van de bibliotheekcatalogus waarbij de images automatisch worden geconverteerd naar het formaat van de bibliotheekcatalogus.
Resultaten in 2006: zie beschrijving bij hoofwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut
Medewerkers: T. Kraft van Ermel (uitvoerder), J.J. Schell (coördinator), C. Versteegen (uitvoerder).