skip to main content

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek.

Projecten

Alfalab (2008-2011)

Alfalab is een initiatief van de KNAW waarin 5 wetenschappelijke instituten (DANS, Fryske Akademy, Huygens Instituut, Meertens Instituut en de Virtual Knowledge Studio) samenwerken. Het doel is de samenwerking en het gebruik van digitale methoden in Geesteswetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Alfalab verspreidt hiervoor kennis over digitale instrumenten en data, Alfalab bouwt digitale instrumenten voor de Geesteswetenschappelijke gemeenschap, en Alfalab doet onderzoek naar de inzet van digitale instrumenten in de Geesteswetenschappen en hoe deze instrumenten (virtuele) samenwerkingsverbanden kunnen ondersteunen en stimuleren. Internet: http://alfalablog.huygensinstituut.nl.
Resultaten in 2009: D. Zeldenrust heeft   meegeschreven aan een (peer reviewed) paper en een presentatie gegeven (IEEE conferentie te Oxford). R. Zeeman heeft de eerste stappen gezet in de verkenning inzake de te programmeren tools voor GISlab. Deze verkenning bestaat uit een online inventarisatie en gesprekken met onderzoekers.
Medewerkers: R. Zeeman (software-ontwikkelaar), D. Zeldenrust (coördinator externe samenwerking).

Audio databases (2009-2010)

Bouwen van databases voor de audio-afdeling van het Meertens.
Resultaten in 2009: database voor F. Wesseling gebouwd, overgedragen aan K. Grijpink. Alle audio databases geconverteerd naar FileMaker Pro 10. Troubleshooten en testen.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Cartografische module voor webapplicaties (2004-2010)

Op de cartografische component van de SAND gebaseerde PHP-module om Kloekenummers af te beelden op een grondkaart van het Nederlands taalgebied. Afdelingsoverschrijdend project: bedoeld om ingezet te kunnen worden bij alle projecten waar geografische informatie (in de vorm van Kloekenummers) aanwezig is. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/kaart .
Resultaten in 2009: kaartmodule is nu versie 2.4.7. T.b.v. de Nederlandse Familienamenbank een versie gemaakt die gemeentes kleurt op grond van frequenties. Deze versie is nog niet geïntegreerd met de bestaande versie, beiden moeten nog in één codebase geïntegreerd worden.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

CLARIN (2008-2010)

CLARIN-NL aims to design, construct, validate, and exploit a research infrastructure that is needed to provide a sustainable and persistent eScience working environment for researchers in the Humanities, and Linguistics in particular, who want to make use of language resources and the technology to use these resources for their research. The CLARIN-NL project is a large national project in the Netherlands which aims to play a central role in the Europe-wide CLARIN infrastructure. CLARIN-NL offers scholars the tools to allow computer-aided language processing, addressing one or more of the multiple roles language plays (i.e. carrier of cultural content and knowledge, instrument of communication, component of identity and object of study) in the Humanities and Social Sciences.
Resultaten in 2009: presentatie gegeven bij kick-off meeting CLARIN-NL (27-05-2009), meegeschreven aan projectplannen voor MIMORE (toegekend) en MIDAC (afgewezen), gekeken naar inloggen m.b.v. SURFfederatie, WP2-workshop Leipzig (19 en 20 nov. 2009) bezocht.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), D. Zeldenrust (coördinator externe samenwerking).

Conversie FileMaker bestanden (2009-2010)

Migratie, conversie en soms herstructurering van een groot aantal FileMaker Pro 6 bestanden naar FileMaker Pro 10. Het nieuwe besturingssysteem van het Meertens (Snow Leopard) verreist deze migratie. Knelpunten in de databases opsporen, testen en preventief proberen op te lossen. Tevens de nieuwe serverstructuur bewaken. Gebruikers bevragen, laten testen en vervolgens inwerken met het nieuwe systeem.
Resultaten in 2009: audio afdeling voltooid. (61 databases). FileMaker Servers ingericht. Bibliotheek en Liedafdeling testfase.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Creating & Testing CLARIN Metadata Components (2009-2010)

In the CLARIN EU project a design was made for the so called CLARIN Metadata Infrastructure (CMDI) that should create a single interoperable domain of metadata descriptions for all resources housed at CLARIN centres. At the basis of this design is the concept of component metadata, these are bundles of metadata elements that describe related aspects of a resource. All metadata elements need to be linked to a concept in the ISOCat Data Category Registry for semantic interoperability. Resource providers may reuse existing components or create their own and gather these into a metadata schema that they think best describes a specific resource type. The CLARIN NL metadata project will, by using a preliminary rough implementation of a XML-schema and style-sheets toolkit (1) test the viability of this approach by describing the resources currently housed at two prospective CLARIN centres: INL and Meertens Institute. (2) It will provide a ready set of metadata components that can be used to seed the future CLARIN EU metadata component registry. (3) Provide best practice guidance for future users of the CMDI.
Resultaten in 2009: deliverable A1 van het project: een lijst met op het Meertens aanwezige resources waarvoor metadatacomponenten gemaakt zullen worden binnen dit project. Met name resources die niet lijken op al eerder met IMDI beschreven resources kwamen in aanmerking. Voor dit type resources is het namelijk extra interessant om te zien of ze gecodeerd kunnen worden met de deels van IMDI afgeleide CMDI-codering voor metadata die binnen CLARIN gebruikt gaat worden.
Medewerkers: F. de Vriend (uitvoerder).

Digitaal Jaarverslag Meertens Instituut (2007-2010)

Project om het jaarverslag van het Meertens Instituut m.i.v. het verslag over 2006 niet meer volledig in gedrukte vorm uit te brengen, maar het volledige verslag online aan te bieden op de Meertens-website en daarnaast een gedrukte folder met een samenvatting en een verwijzing naar de website te verspreiden.
Resultaten in 2009: jaarverlag 2008 online gezet als aparte sectie op de Meertenssite.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Monitor Meertens Instituut (2000-2010)

De Meertens-monitor is een database die informatie bevat over het onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten van medewerkers. In de monitor kunnen medewerkers hun eigen resultaten bijhouden, en de resultaten van collega’s inzien. De database wordt gebruikt voor de productie van het jaarverslag van het instituut, voor de administratie van projecten en voor documentatie en dienstverlening. Door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen snel overzichten worden gegenereerd.
Resultaten in 2009: onderhoudswerkzaamheden t.b.v. persoonlijke pagina’s medewerkers.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), L.C.J. Barbiers (adviseur).

Onderhoud Webserver (2002-2010)

Het beheer en onderhoud van de webserver behoudens de backup. Ook de audio-server valt hieronder. Internet: http://www.meertens.knaw.nl.
Resultaten in 2009: de webserver (www.meertens.knaw.nl) is overgegaan naar I&A en draait nu als virtuele server onder Red Hat Linux. Diverse werkzaamheden verricht i.s.m. I&A om de migratie succesvol te laten verlopen. SSL-verbindingen werken nu waar nodig.
Medewerkers: P.M. Brouwer (software-ontwikkelaar), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar), R. Zeeman (software-ontwikkelaar).

Restyling en conversie website Bedevaartplaatsen in Nederland (2009-2010)

Restyling en uitbreiding website. Conversie naar framework CodeIgniter. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart. Deelproject van ‘Upgrade Bedevaartplaatsen in Nederland On-Line’, in samenwerking met: Dagblad Trouw.
Resultaten in 2009: conversie programmatuur naar framework CodeIgniter t.b.v. betere onderhoudbaarhoud van de site. – Uitbreiding functionaliteit van de site: fulltext search, bladeren door afbeeldingen, locatie-aanduiding m.b.v. Google Maps, koppeling met kaartprogramma van dagblad Trouw.
Medewerkers: R. Zeeman (software-ontwikkelaar).

Software onderhoud diverse projecten (2009-2010)

Onderhoud, aanpassing en uitbreiding van bestaande softwareprojecten.
Resultaten in 2009: – website internet naar Joomla 1.5, betere URLs – website intranet SSL toegevoegd, statistieken verzorgd – doc volksverhaal diverse aanpassingen – adressarium integratie monitor onderhoud – stichting vertelcultuur diverse aanpassingen – bibliotheekcatalogus uitgebreid – Nederlandse Familienamendatabank, onbehuisden bestand toegevoegd – etnolecten database, aanpassingen en bugtracking.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling collectie “Sjef van den Bosch” (2009)

Maken van webdatabase t.b.v. ontsluiting collectie ‘Sjef van den Bosch’.
Resultaten in 2009: database voltooid, prototype opgeleverd en werkschema opgezet.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling en -beheer t.b.v. het Netwerk Diachronie binnen de Taalkunde (2008-2010)

Implementatie van website over historische taalkunde t.b.v. de leden van het Netwerk Diachronie binnen de Taalkunde en t.b.v. een groter publiek. Internet: http://www.diachronie.nl.
Resultaten in 2009: geen.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling International Folktale Database (2009)

Het ontwikkelen van een engelstalige demo van de Nederlandse Volksverhalenbank voor een lezing van Theo Meder: ‘From a Dutch Folktale Database towards an International Folktale Database’. Presentation on the 15th congress of the International Society for Folk Narrative Research (Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations) in Athens, Greece, Tuesday, 23 June 2009.
Resultaten in 2009: afgesloten.
Medewerkers: Th. Meder (senior onderzoeker Orale Cultuur).

Software-ontwikkeling Nederlandse Familienamendatabank (2009)

Software ontwikkelen welke de Nederlandse Familienamendatabank met de Familienamen-2007 database uit de Gemeentelijk Basisadministratie integreert. Ontwikkelen van een nieuwe interface en struktuur voor de Nederlandse Familienamendatabank.CBG verbindingen aangebracht. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/nfb.
Resultaten in 2009: database voltooid, verbinding met kaartmodule aangebracht, CBG database aangemaakt en verbonden. Interface voor de Nederlandse Familienamendatabank voltooid. Verversingsstructuur bepaald.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. de familienamen uit de GBA (2008-2010)

Bouwen van databases voor de familienamen 2007 uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Resultaten in 2009: afgeleide data uit de familiennamendatabank geproduceerd t.b.v. de nieuwe versie van de Nederlandse Familienamenbank op de site van het Meertens (http://www.meertens.knaw.nl/nfb). Gewerkt aan de verspreidingskaarten van familienamen per gemeente.
Medewerkers: P.M. Brouwer (software-ontwikkelaar), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. de voornamen uit de GBA (2009-2010)

Bouwen van databases en opzetten website voor de voornamen 2006 uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Resultaten in 2009:   de php/mysql van de site is   gebouwd en de data geordend en gestructureerd. Deze site zal begin 2010 online gaan.
Medewerkers: P.M. Brouwer (software-ontwikkelaar), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. de webversie van de Volkskundige Trefwoorden Bank (2008-2010)

De Volkskundige Trefwoorden Bank, kortweg de VTB, is een online database waarin alle boeken en (tijdschrift-) artikelen uit de bibliotheek van het Meertens Instituut door middel van trefwoorden zijn ontsloten op het gebied van volkskunde, volkscultuur, etnologie en antropologie. Met dit digitale zoekinstrument kan men veel beter vaststellen of een artikel of boek relevant materiaal bevat over een bepaald onderwerp. Het bestand is gemaakt op basis van alle (internationale) tijdschriften en boeken aanwezig in de Meertens bibliotheek, vanaf circa 1980 tot heden. De trefwoorden van voor 1980 (de VT Catalogus) zijn niet digitaal beschikbaar. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/vtb.
Resultaten in 2009: onderhoud, nieuwe zoekmogelijkheden (auteursnaam).
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het project bibliotheek (2004-2010)

Bibliotheek catalogus -retro-. Deze database bestaat uit de gedigitaliseerde bibliotheekkaartjes. Deze kaartjes zijn ingescand en daarna ge-OCR-d (OCR= Optical Character Recognition). Het OCR-en is met wisselend succes gebeurd maar het is wel mogelijk om al te zoeken op deze tekst. Er is een interface om de kaartjes te controleren en te editen. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/retro.
Resultaten in 2009: geen.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het Child Bilingualism-project (2008-2010)

Ontwikkeling van software voor dataverzameling t.b.v. het Early Child Bilingualism project (S. Unsworth).
Resultaten in 2009: door ouders in te vullen enquête in LimeSurvey geïmplementeerd, draaiend op de Meerenswebsite. Voor een aantal vragen was LimeSurvey geen werkende optie en is een eigen script geschreven. Nieuw ingevulde data wordt wekelijks voorbewerkt en ter analyse aan S. Unsworth gestuurd. De wens van de onderzoekers om deze enquête ook lokaal op laptops werkend te hebben is volgens de sectie T.O. geen goed idee en is derhalve niet geïmplementeerd.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het EDISYN-project (2005-2010)

Diverse softwarecomponenten van het ESF-project ‘European Dialect Syntax’.
Resultaten in 2009: zoeken op keyword verwijderd aangezien de keywords SAND-specifiek waren. Corpus uit Estland geïncorporeerd. Zoekmachine gepresenteerd op RILiVS-workshop (Oslo, 17-09-2009). Remote zoeken in Nordic Dialect Corpus geïmplementeerd. Gebruikte Javascript in zoekinterface gemigreerd naar JQuery, zoekinterface verder verfijnd. Resultaten van nieuw veldwerk in het Nederlands taalgebied online gezet. Data uit Sloveense dialectenquête verwerkt, voorbereidingen getroffen voor opname ervan in Edisyn zoekmachine.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het MAND-project (2002-2010)

Conversie en controle van het Belgische materiaal met behulp van PERL-scripts. Internet: http://www.meertens.nl/mand.
Resultaten in 2009: begonnen met het integreren van de geluidsopnames in de database (analoog aan de manier waarop het geluid in de SAND beschikbaar is).
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het SAND-project (2002-2010)

De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine en een cartografische component.
Resultaten in 2009: tagging in telefonische enquête mogelijk gemaakt. Paradigma’s voorzien van zinsnummer. Op deel 1 van de papieren atlas gebaseerde data geïncorporeerd. Divers onderhoud.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het Soundbites-project (2008-2009)

Maken van nieuwe ‘Sprekende Kaart’ voor de dialectopnames van het Meertens Instituut. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/soundbites. Deelproject van ‘Soundbites uit vervlogen tijden’, in samenwerking met: DANS.
Resultaten in 2009: website gelanceerd op 24-09-2009.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het Variation in Inflection-project (2005-2010)

Ontwikkeling van webgebaseerde applicatie voor tagging en ontsluiting van dialectdata voor het Variation in Inflexion-project.
Resultaten in 2009: extra paradigma’s uit MAND toegevoegd.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het VIN (Voornamen in Nederland) project (2006-2010)

Bouwen van database voor de voornamen uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Resultaten in 2009: database geheel opgeschoond. Diverse rapportages en dataverzamelingen gegenereerd t.b.v. verwerking elders.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. Metamorfozeproject (2009-2010)

Opzetten website Boekenoogen.
Resultaten in 2009: Inventarisatie van de data zoals aangeleverd door de KB met als doel daar uiteindelijk een site voor te bouwen om de Boekenoogen collectie te presenteren.
Medewerkers: P.M. Brouwer (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. Multi Media Dialect Database (2004-2010)

Software voor het corrigeren van de digitale dialecttranscripten.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).
Resultaten in 2009: geen

Software-ontwikkeling t.b.v. onderzoeksproject Urbane toponiemen (2002-2010)

De database Urbane toponiemen bevat gegevens uit postcodetabellen en straatnaamregisters, verzameld in het kader van het onderzoeksproject Urbane toponiemen. Met behulp van de database kunnen verschillende ontwikkelingen betreffende de straatnaamgeving in de steden zichtbaar worden gemaakt.
Resultaten in 2009: geen
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. online Nederlandse Liederenbank (2001-2009)

Sinds 1990 bevindt zich binnen de muren van de Meertens Instituut de onderzoeksdatabank Nederlandse Liederenbank (voorheen: Voetenbank). Om een groter publiek te kunnen bereiken werd een schaduwbestand met gebruikersvriendelijke interface gebouwd in MySQL/PHP voor online raadpleging. Toegevoegd werden onder meer de collectie veldwerkopnames van het Meertens Instituut in mp3-formaat en verwijzingen naar de gescande straatliederencollectie op het Geheugen van Nederland. Hiermee is de NLB een van de grootste en meestbiedende lied-databanken ter wereld. De site http://www.liederenbank.nl werd op 22 juni 2007 gelanceerd (zie ook: Nederlandse Liederenbank: actualisering en uitbreiding).
Resultaten in 2009: in 2009 starten twee projecten die wezenlijke veranderingen in de infrastructuur van de Nederlandse liederenbank met zich meedragen: WITCHCRAFT-plus en Dutch Songs On Line (DSOL). Ten behoeve van DSOL werd de data deels genormaliseerd en gesplitst in meerdere tabellen. Voor het project Franken werd bovendien een tijdelijke module bijgebouwd op basis waarvan de bestaande metadat behorend bij de collectie zo effectief mogelijk verwerkt kon worden in de Liederenbank. M.J. de Bruin hield twee lezingen over technische achtergrond van de Liederenbank.
Medewerkers: M.J. de Bruin (technisch ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. Project Meertens Archieven en Collecties (2005-2010)

Webapplicatie in PHP en MySQL om de archiefinventarissen van het Meertens Instituut online beschikbaar te stellen. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/archieven. Deelproject van ‘Project Meertens Archieven en Collecties’.
Resultaten in 2009: geen.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. vragenlijsten op de website (2002-2010)

Project waarin verschillende vragenlijsten zijn bewerkt tot online-enquêtes. De antwoorden die bezoekers van de Meertens-website via het online vragenformulier aanleveren worden door het programma direct in een database geplaatst.
Resultaten in 2009: enquête ‘De staat van het dialect’ i.s.m. H. Nijboer uitgezet en afgesloten.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. webversie van De oude Nederlandse maten en gewichten (2009-2010)

Bouwen van een website (met gebruikmaking van de door de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging gemaakte database) met de informatie uit het boek De oude Nederlandse maten en gewichten van J.M. Verhoeff (1982). Internet: http://www.meertens.knaw.nl/mgw/ .
Resultaten in 2009: eerste versie van de website online gezet (nog niet openbaar), gebouwd in CodeIgniter.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Sofware-ontwikkeling Etnolecten (2007-2010)

Het ontwikkelen van een interne onderzoeksdatabase t.b.v. het etnolecten onderzoek. Advisering automatiseringszaken. Deelproject van ‘The roots of ethnolects’.
Resultaten in 2009: onderhoud.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Tijdsregistratie (1999-2010)

De tijdsregistratie is een op het Meertens Instituut ontworpen geautomatiseerd aanwezigheidsregistratiesysteem waar medewerkers dagelijks op inloggen, en hun gewerkte uren, opgenomen vakantie- en ADV-tijd bijhouden. Het systeem voorziet onder meer in een automatische berekening van het vakantie- en ADV-urentegoed per medewerker, een persoonlijk week- en jaaroverzicht van gewerkte en nog te werken uren, en een aanwezigheidsbord voor medewerkers dat vanaf elke werkplek in het Instituut is te raadplegen. De applicatie vergt regelmatig technisch onderhoud en administratieve bewaking van gegevens en mutaties.
Resultaten in 2009: klein onderhoud, beantwoording hulpvragen, verwerking jaargegevens.
Medewerkers: B.L. van den Berg (coördinator), M. Lucassen (uitvoerder).

Vernieuwing vragenlijsten (2009-2010)

herziening online vragenlijsten-infrastructuur, herziening invoerprotocol. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/meertenspanel.
Resultaten in 2009: herziening online vragenlijsten-infrastructuur, herziening invoerprotocol. Verwerking dialectenquête ‘Van Leeuwen’.
Medewerkers: B. van den Berg (onderzoeksmedewerker),   R. Zeeman (software ontwikkelaar).