skip to main content

22 juni 2007

Onlinegang van de Nederlandse Liederenbank en overhandiging van de collectie Franken aan de KNAW
Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam. 

NEDERLANDSE LIEDERENBANK ONLINE

                                                                 COLLECTIE HARRIE FRANKEN NAAR KNAW   

Op vrijdag 22 juni 2007 heeft er op het Meertens Instituut in Amsterdam een feestelijke bijeenkomst plaats, waarin twee belangrijke gebeurtenissen worden gevierd. Ten eerste de lang verwachte verschijning van de Nederlandse Liederenbank op het internet. Deze database bevat meer dan 125.000 beschrijvingen van Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw, waaronder liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en geestelijke gezangen, sinterklaas- en kerstliedjes, werkliederen, straatliederen, moordliederen, volksliederen, kinderliederen en nog veel meer. De Nederlandse Liederenbank is een der grootste in zijn soort ter wereld. Sedert 1986 is er aan gewerkt door in totaal zo'n honderd medewerkers, stagiaires en studenten.

Ten tweede wordt de collectie Harrie Franken aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen overgedragen. Frits van Oostrom, president van de KNAW, zal de collectie in ontvangst nemen. Harrie Franken (1937-2003) tekende vanaf 1970 in de provincie Noord-Brabant een zeer belangwekkende collectie volksliederen op, die door het Meertens Instituut zal worden gedigitaliseerd en ontsloten via de Nederlandse Liederenbank.

In verband met een beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u zich vóór 15 juni aan te melden via communicatie@meertens.knaw.nl.

Op 22 juni is de Nederlandse Liederenbank vanaf 18.00u online.

 

Programma

14:00 Welkom door prof. dr Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut

14.10 Verleden, heden en toekomst van de Nederlandse Liederenbank, door prof. dr Louis Peter Grijp, hoofd van het DOC Lied

14.30 WITCHCRAFT, een high-tech music retrieval project, door drs Peter van Kranenburg

14.45 Over volksliedverzamelaar Harrie Franken, door prof. dr Gerard Rooijakkers

15.05 Overdracht van de collectie Harrie Franken aan prof. dr Frits van Oostrom, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

15:15  Thee

15.45 Officiële opening van de Nederlandse Liederenbank op het Internet, door Ate Doornbosch, oud-radiomaker van Onder de Groene Linde

16.00 Demonstratie van de internetversie door drs Martine de Bruin

16.20 Liederen uit de Nederlandse Liederenbank, gezongen door leden van Camerata Trajectina

16.30 Borrel

Zie verder: de website van DOC Lied

Lees een interview met Louis Grijp