skip to main content

Liederenbank online

Image Op vrijdag 22 juni 2007 werd De Nederlandse Liederenbank op feestelijke wijze geopend. Inmiddels is deze online raadpleegbaar op www.liederenbank.nl. In de nabije toekomst wordt de databank nog uitgebreid met nieuwe repertoires, waaronder de collectie Brabantse liederen van Harrie Franken.

Sinds 1986 wordt er gewerkt aan de Nederlandse Liederenbank. De bank maakte deel uit van het Utrechtse dissertatieproject ‘Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur’ van musicoloog Louis Peter Grijp. Toen hij in 1990 als onderzoeker bij het Meertens Instituut werd aangesteld nam hij de ‘voetenbank’ –zo genoemd naar de versvoeten die in het systeem zijn opgenomen– mee.

De databank is steeds verder uitgebreid en omvat inmiddels meer dan 125.000 liederen van de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, waaronder liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en geestelijke gezangen, sinterklaas- en kerstliedjes, werkliederen, straatliederen, moordliederen, volksliederen, kinderliederen etc. De Nederlandse Liederenbank is daarmee een der grootste in zijn soort ter wereld.

Van elk lied is vermeld: de beginregel, de titel, de wijsaanduiding (waarmee de melodie kan worden gevonden), het refrein, de strofevorm en trefwoorden waarmee de inhoud kan worden doorzocht. Van enkele tienduizenden liederen is ook de tekst beschikbaar; in vele gevallen ook originele audio-opnamen.

De Nederlandse Liederenbank wordt in de nabije toekomst uitgebreid met onder meer melodieën (met een bijbehorende melodieënzoekmachine), teksten die nu nog ontbreken en met nieuwe repertoires, zoals de Brabantse collectie van Harrie Franken. Deze collectie werd op 22 juni in ontvangst genomen door de president van de KNAW, Frits van Oostrom.

De liederenbank is te raadplegen op www.liederenbank.nl.