10 september 2007

Wonen toen en nu

ImageDe Week van de Geschiedenis vindt plaats van 12 tot en met 21 oktober 2007. Het thema is dit jaar 'Wonen in Nederland'. Ook het Meertens Instituut besteedt op haar website aandacht aan dit thema. Lees alles over wonen op het Meertensweb.

Wonen toen 

 

ImageBoedelbank. Een boedelinventaris of inboedelbeschrijving is een officieel document waarin de bezittingen van een persoon of een huishouden beschreven worden. In de Boedelbank van het Meertens Instituut treft u Nederlandse inboedelbeschrijvingen aan uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

 

ImageProefschrift. Hester Dibbits (1965) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is als onderzoekster verbonden aan het Meertens Instituut. Haar boek Vertrouwd bezit. Materiële Cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650-1800 laat de lezer van heel nabij kennismaken met zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlanders en hun huishouden. Het proefschrift kunt u hier downloaden (pdf).

Wonen nu

 

ImageBoek. In het in 2007 verschenen boekje Turkse en Marokkaanse Nederlanders Thuis wordt een kleurrijk en levendig beeld gegeven van de interieurs van de eerste generatie migranten, de tussengeneratie, de tweede generatie, retourmigranten en gemengde stellen.

 

 

ImageReportage. Na het verschijnen van het boekje Turkse en Marokkaanse Nederlanders Thuis, maakte de Wereldomroep een radioreportage over dit onderwerp. De reportage is te beluisteren via de website van de Wereldomroep

Onderzoek. In januari 2003 startte het door NWO mede-gefinancierde project Migratie en Materiële Cultuur. Interieurs van twintigste-eeuwse migranten en hun nakomelingen in Nederland. Nu, vier jaar later, nadert dit onderzoeksproject haar voltooiing. Het eindverslag van dit project kunt u hier downloaden.

 

ImageArtikel. Binnen het TCULT-project (1998-2002) stonden talige en culturele uitingen van bewoners van de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht centraal. Het artikel dat u hier kunt downloaden (pdf) is eerder verschenen in Een buurt in beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal en richt zich op vlaggen en andere gevelversieringen in Lombok.

Wonen toen en nu 

 

ImageDatabase. De Domestic Interiors Database is een internationale databank en bevat allerhande materiaal over interieurs, van gedichten tot advertenties, uit West-Europa en Noord-Amerika. In de database zijn ook foto's opgenomen van Maarten Delwel, die betrokken is geweest bij het project Migratie en Materiële Cultuur. 

 

ImageLezing. Op 20 oktober 2007 vindt in 's-Hertogenbosch de Dag van de Brabantse volkscultuur plaats, die dit jaar geheel in het teken staat van wooncultuur. Hester Dibbits neemt u in haar lezing mee naar de interieurs van Marokkaanse Nederlanders. U kunt zich aanmelden voor deze dag via de website van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hester Dibbits.