7 januari 2008

Regionale tijdschriften

ImageSinds 1993 werken het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur samen aan een depot waar alle periodieken van historische en heemkundige verenigingen worden samengebracht. In ruil voor een abonnement op het tijdschrift Immaterieel Erfgoed kunnen verenigingen hun periodiek ter beschikking stellen aan het depot.

Het Meertens Instituut verzorgt de aanvulling, het beheer en de ontsluiting van het Depot van Nederlandse Lokaal- en Regionaal Historische en Heemkundige Tijdschriften. Momenteel omvat het depot ruim 400 periodieken. Voortdurend worden nieuwe titels aan het depot toegevoegd.

Lokale en regionale periodieken bevatten een schat aan onderzoeksresultaten op het terrein van etnologie, streektaal en naamkunde uit de eigen woonomgeving. Deze zijn van belang voor documentatie en onderzoek van het Meertens Instituut maar ook voor derden. Daarnaast spelen de periodieken een rol in de collectievorming van de bibliotheek van het Meertens Instituut, doordat regionale en lokale publicaties op deze manier traceerbaar worden. Van algemeen belang is dat door het depot deze periodieken op een centrale en algemeen toegankelijke plaats aanwezig zijn. 

Omdat wij met dit depot naar volledigheid streven, is het van belang dat ook de uitgave van uw vereniging is opgenomen in ons bestand. Aangezien het voor ons financieel onmogelijk is om op alle bladen een abonnement te nemen, willen wij u een aantrekkelijk voorstel doen: een ruil tussen uw tijdschrift en het door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur uitgegeven Immaterieel Erfgoed, dat vier maal per jaar verschijnt. Het tijdschrift gaat in op thema's uit de nationale volkscultuur en de lokale en regionale geschiedenis in Nederland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tine Vanthoor