skip to main content

23 januari 2008

Lezing door Willem de Blécourt
Titel: Toversprookjes, mondeling of schriftelijk? 
Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut
Tijd: 14.00-16.00u