14 mei 2008

Brieven aan de toekomst

ImagePrecies tien jaar geleden werden Nederlanders middels de landelijke campagne Brieven aan de Toekomst opgeroepen een dag uit hun leven te beschrijven. Deze dag was: 15 mei 1998. Het initiatief hiertoe werd genomen door drie grote instellingen die zich met Nederlandse cultuur bezighouden: het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (Utrecht), het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) en het Meertens Instituut (Amsterdam).

Doel van dit brievenproject was de opbouw van een groot nationaal archief van dagbeschrijvingen van zoveel mogelijk verschillende Nederlanders. Wetenschappers van de toekomst kunnen dit archief raadplegen om inzicht te krijgen in het dagelijks leven van mensen aan het eind van de vorige eeuw.

Naar aanleiding van deze campagne zijn 39.571 brieven binnengekomen. De verzameling is op het Meertens Instituut gearchiveerd en opgeborgen in zuurvrije enveloppen en dozen. Het instituut beheert en bewaart daarmee een unieke collectie egodocumenten. Toekomstige onderzoekers die onderzoek willen doen naar eetgewoonten, kleedgedrag, feesten, rituelen, lief en leed, relaties (familie, vrienden, collega's), religie, sexualiteit of ouderdom, zoals dat beleefd werd aan het eind van de vorige eeuw, vinden op het Meertens Instituut een prachtig archief met contemporain en persoonlijk bronnenmateriaal over deze periode.

Tien jaar geleden was het een enorm succes, meer dan 50.000 Nederlanders zonden toen een Brief aan de Toekomst, waarin ze hun dagelijkse bezigheden vastlegden voor de toekomst. Morgen – op 15 mei 2008 – wordt dit unieke project op kleine schaal herhaald.De bedoeling is om een aanvulling te creëren op het archief van toen. De onderzoekers willen namelijk weten of er in de afgelopen tien jaar veel is veranderd. Maatschappelijk en politiek in ieder geval wel. Maar heeft dat ook zijn weerslag gehad op de rituelen van het dagelijks leven? Iedereen die er indertijd niet aan toekwam om te schrijven of opnieuw wil schrijven, wordt uitgenodigd om in de pen te klimmen. Maar ook mensen die nog nooit van het project gehoord hebben, worden gevraagd om mee te doen. Hebt u interesse om mee te doen, dan vindt u informatie op de website van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Verdere informatie over het oorspronkelijke project 'Brieven aan de Toekomst' vindt u hier.