skip to main content

Elpers, S.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

  • Elpers, S.M. (Ed.). (2010). Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life.
  • Elpers, S.M. (Ed.). (2010). Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

  • Elpers, S.M. & Dibbits, H.C. (2010, maart 29). Het erfgoedveld en het belang van de academische discipline etnologie. Brussel, Reeks ‘Erfgoedgeleerden? Competities, opleidingen en de culturele erfgoed-sector’.

OVERIGE LEZING

  • Elpers, S.M. (2010, mei 14). Wederopbouwboerderijen. Amersfoort, Grebbeliniefestival.

REVIEW IN TIJDSCHRIFT

  • Elpers, S.M. (2010). [Bespreking van het boek Die Speicherstadt Münster. Heeresverpflegungsamt und Reichstypenspeicher. Konversion und Denkmalpflege]. Heimatpflege in Westfalen, 23/3, 26-27.
  • Elpers, S.M. (2010). [Bespreking van het boek De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie]. Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 55, 178-179.

BESTUUR

  • Secretaris Functie bij : Stichting Nederlandse Volksklederdrachten/Collectie Koningin Wilhelmina.

ONDERWIJS

  • Elpers, S.M. (2010). Frau Antje bringt Holland. Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool voor Economische Studies, International Business and Languages, Gastcollege, BA/MA: Amsterdam (2010, april 21).
  • Elpers, S.M. (2010). Oral History. Vrije Universiteit Amsterdam, Historische Antropologie, Gastcollege BA: Amsterdam (2010, december 02).