skip to main content

12 juni 2008

Workshop Umlaut in Germanic languages
Plaats: Meertens Instituut
Tijd: 13.00 uur – 17.40 uur
De abstracts zijn hier te vinden.

Op 12 juni organiseert het Meertens Instituut een workshop rondom het thema
'Umlaut in Germanic languages'. Sprekers van het Meertens Instituut en de
Universite Paris belichten Umlaut vanuit diverse invalshoeken; fonologisch,
morfologisch, syntactisch en dialectologisch. Het programma staat hieronder
vermeld.

Voor de abstracts behorende bij de workshop klik hier

13.00 – 13.40:
Ben Hermans & Marc van Oostendorp – Umlaut is phonological. Evidence from ineffability

13.40 – 14.20:
Gertjan Postma – Antisymmetry as the source of Umlaut

14.20 – 15.00:
Jean Lowenstamm – Yiddish Umlaut, a morphosyntactic reflex of ‘rough’ merger

15.30 – 16.10:
Marjoleine Sloos – On the relation between phonological and geographical distance: the successive decline of umlaut in Dutch dialects

16.10 – 17.00:
Ton Goeman –  Morphological umlaut in Verbs in present day Low Saxon and Low Frankish dialects

17.00 – 17.40:
Piet van Reenen & Gertjan Postma –  Transmission and diffusion of palatalized [u]>[y] and umlaut in eastern Dutch dialects

Contactpersonen ben.hermans@meertens.knaw.nl , marjoleine.sloos@meertens.knaw.nl