skip to main content

10 oktober 2008

Promotie Hilje van der Horst
Plaats: Agnietenkapel, Amsterdam
Tijd: 12.00 uur

Materiality of belonging: The domestic interiors of Turkish migrants and their descendants in the Netherlands

Hilje van der Horst bekeek woninginterieurs bij gezinnen van Turkse afkomst in Nederland. Ze onderzocht welke rol deze interieurs spelen in de sociaal-culturele positionering van deze gezinnen. Door de geschiedenis van de woninginrichting te bestuderen, wilde Van der Horst meer te weten komen over de manier waarop Turkse Nederlanders zich verhouden tot zowel Nederland als Turkije. Ze stelt dat woningen in Nederland in eerste instantie karig en pragmatisch werden ingericht. Gezinnen spaarden geld om dit te kunnen besteden aan een huis en andere investeringen in Turkije. Na verloop van tijd gaven veel gezinnen het terugkeerideaal echter op. Volgens Van der Horst veranderde daarmee ook de houding van de Turkse gezinnen ten opzichte van de woning in Nederland. Waar het doen van investeringen in de woning eerst werd afgekeurd, ontstond nu druk om juist wel geld en aandacht aan de Nederlandse woning te besteden. Woningen in Nederland werden plekken om status en succes te tonen. Tegelijkertijd werden zij ook meer een thuis.