skip to main content

Titel dekt lading niet!

Image Titels van boeken en artikelen geven veelal een beperkte indruk van de inhoud van de tekst, of bieden soms zelfs helemaal geen indicatie. Om die reden is het Meertens Instituut reeds lange tijd bezig deze rijkdom aan onderwerpen nader te ontsluiten. Deze Volkskundige Trefwoorden Bank is vanaf nu te raadplegen.

De Volkskundige Trefwoorden Bank, (de VTB) is een online database waarin alle boeken en (tijdschrift-) artikelen uit de bibliotheek van het Meertens Instituut door middel van trefwoorden zijn ontsloten op het gebied van volkskunde, volkscultuur, etnologie en antropologie. Met dit digitale zoekinstrument kan men veel beter vaststellen of een artikel of boek relevant materiaal bevat over een bepaald onderwerp. Het bestand is gemaakt op basis van alle (internationale) tijdschriften en boeken aanwezig in de Meertens bibliotheek, vanaf circa 1980 tot heden. Wie een indruk wil krijgen van de trefwoorden waarop men kan zoeken, kan terecht in een alfabetische trefwoordenlijst, waarin nu zo'n 9000 verschillende trefwoorden zijn opgenomen.

Het zoeken in de VTB is eenvoudig. Wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is in processies, voert het begrip 'processie' in het zoekscherm van de VTB in. Via een tweede scherm waarin de verschillende begripsvarianten met het trefwoord processie worden getoond, kan men doorklikken naar de betreffende literatuur. De database zoekt naar alle boeken en artikelen waarin processie inhoudelijk op een uitgebreidere wijze wordt behandeld. De teksten van de voor deze database doorgenomen ('gedepouilleerde') tijdschriften en boeken zijn zelf niet online beschikbaar. Deze zijn in de bibliotheek van het Meertens Instituut in Amsterdam (of in een andere bibliotheek) te raadplegen.

Voor nadere inlichtingen:
Peter Jan Margry, peter.jan.margry@meertens.knaw.nl
Tel. 020 462 85 00
www.meertens.knaw.nl