11 december 2008

Twee publicaties rond Onder de groene linde

ImageOp 6 december zijn de cd-box Onder de groene linde. 163 verhalende liederen uit de mondelinge overlevering verzameld door Ate Doornbosch e.a. en deel IV van de boekenreeks Onder de groene linde gepresenteerd. Doornbosch' radioprogramma "Onder de groene linde" werd uitgezonden van 1957 tot 1993.

De monumentale cd-box bevat negen cd's met originele geluidsopnames en een dvd met twee documentaires over Doornbosch' beroemde radioprogramma "Onder de groene linde", dat werd uitgezonden van 1957 tot 1993. In dit programma liet Doornbosch geluidsopnamen van mondeling overgeleverde liederen horen, door hem opgenomen bij oudere plattelandsbewoners die de liederen nog hadden gezongen tijdens het werk op het veld, het garnalenpellen, huishoudelijk werk of in het schemeruur, gezeten onder de groene linde voor het boerenhuis. Dankzij reacties van luisteraars kon hij steeds weer nieuwe opnamen maken. Uiteindelijk werden het er 5.000, die nu op het Meertens Instituut worden bewaard.
De 163 liederen van de cd-box zijn gegroepeerd rond de negen thema's magie, religie, ontluikende liefde, verleiding, list en bedrog, ongelijke liefde, trouw en ontrouw, familieleed, misdaad en humor. Zo wordt een praktisch volledig overzicht geboden van de thematiek van het Nederlandse verhalende lied uit de orale traditie. Aan de box, voorbereid door een werkgroep studenten muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, werkten mee Ineke van Beersum als redactrice, Ate Doornbosch als adviseur, Mariël Hoogeslag als vormgeefster. Hoofdredactieur is Louis Peter Grijp. De originele teksten van de liederen met toelichtingen vindt men in een kloek boekwerk, dat bij de box geleverd wordt. Alle teksten zijn in het Engels vertaald door Ruth van Baak Griffioen. Box en boek zijn verschenen op het label Music & Words in samenwerking met het Meertens Instituut. Verkrijgbaar in de betere platenzaak en via www.musicwords.nl.

Dit project werd financieel ondersteund door het SNS Reaal Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de M.A.O.C van Bylandt Stichting en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Het vierde en laatste deel van de boekenreeks Onder de groene linde, verzorgd door Marie van Dijk en Henk Kuijer, verschijnt bij de KNAW Press/ Aksant met medewerking van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het is gewijd aan liederen over gelieven van ongelijke stand: rijke meisjes die arme jongens beminnen, rijke jongens die arme meisjes begeren. Altijd zijn de ouders tegen en niet zelden eindigt zo'n liefdesgeschiedenis met moord en doodslag. Van 38 liederen worden de teksten in verschillende versies, uitvoerige toelichtingen en muzieknotatie gegeven. Van ettelijke tientallen zangers wordt het levensverhaal beschreven. Het boek is in de betere boekhandel verkrijgbaar en via www.aksant.nl.