skip to main content

2 februari 2009

Lezing Paul Birker: ’Wassen: Rituelen, Tradities en Chemie’
Plaats: Symposiumzaal, Meertens Instituut
Tijd: 11.30u

Naast de primaire behoeften aan eten en onderdak, vormen ‘wassen en reinigen ’ in al hun facetten een diepgeworteld menselijk ‘instinct ’.

In de lezing wordt u meegenomen op een wereldreis door de tijd, waarin de ontwikkeling van het wassen (met name van de textielwas) vanuit allerlei optieken wordt bekeken.

Al vroeg heeft “wassen ” zich ontwikkeld tot een reeks van bijna rituele en/of sociale handelingen. In sommige culturen heeft reinigen zelfs religieuze betekenis gekregen. In de loop der tijden is de textielwas geëvolueerd van puur handwerk en empirie, tot een geautomatiseerde combinatie van chemische en mechanische technologie op een stevig wetenschappelijk fundament.

De lezing geeft een kleurrijk beeld van de historische ontwikkeling van de textielwas, van ver voor onze jaartelling tot op de huidige dag.

Ondanks alle technische ontwikkelingen, die het wassen minder arbeidsintensief en meer effectief hebben gemaakt, blijven een aantal van de basiskenmerken goed herkenbaar, ook na duizenden jaren.

Paul Birker is gepromoveerd in anorganische chemie en kristallografie en heeft gewerkt aan de Universiteiten van Nijmegen, Sydney en Leiden. In 1982 trad hij in dienst bij Unilever en heeft in Nederland en Engeland leiding gegeven aan researchafdelingen in analytische chemie, struktuuranalyse, vloeibare wasmiddelen, machinesystemen, en duurzaamheid & milieu. De laatste twee jaren van zijn Unilever-carrière heeft hij het programma geleid dat Unilever heeft voorbereid op de nieuwe Europese chemiewetgeving (REACH). Sinds januari 2007 is hij met pensioen, maar is nog actief als Consultant op het gebied van duurzame watertechnologie voor Unilever en als Technology Scout voor Wetsus (Technologisch Top-Instituut voor Duurzame Watertechnologie, Leeuwarden). Midden jaren ’90 was hij als Bestuurslid van de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging) verantwoordelijk voor de portefeuille Interne Relaties.