skip to main content

26 februari 2009

Boekvoorstelling: presentatie van 5 boeken over taalvariatie
Plaats: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent
Tijd: 15.00u

Het Meertens Instituut en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde nodigen U uit op de voorstelling van de volgende boeken:

Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II (T. Goeman, M. van Oostendorp, P. van Reenen, O. Koornwinder, B. van den Berg en A. van Reenen)
Amsterdam: Amsterdam University Press   110 €

Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II (S. Barbiers, J. van der Auwera, H. Bennis, E. Boef, G. De Vogelaer en M. van der Ham)
Amsterdam: Amsterdam University Press   110 €

De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders: geografie, typologie en diachronie (G. De Vogelaer)
Gent: KANTL   31 €

Microvariation in Syntactic Doubling (S. Barbiers, O. Koeneman, M. Lekakou en M. van der Ham)
Bingley: Emerald   68.99 £

Dialect en taalvariatie (H. Bennis)
Zwolle: Waanders Uitgevers   5.95 €

Graag aanmelden vóór 24 februari 2009:
telefonisch: 09/2659340 – e-mail: info@kantl.be

Programma

14.40 – 15.00 Onthaal met koffie
15.00 – 15.10 Welkomstwoord door Magda Devos
15.10 – 15.50 Voorstelling van de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) door Ton Goeman + overhandiging aan Georges De Schutter
15.50 – 16.00 Muzikaal intermezzo
16.00 – 16.40 Voorstelling van de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) door Sjef Barbiers + overhandiging aan Jack Hoeksema
16.40 – 16.50 Muzikaal intermezzo
16.50 – 17.00 Overhandiging MAND/SAND aan subsidiënten van FWO en NWO
17.00 – 17.30 Presentatie van de 3 publicaties:
    > G. De Vogelaer door G. De Schutter
    > S. Barbiers c.s. door S. Barbiers
    > H. Bennis door J. Taeldeman
 
17.30 Slotwoord door J. Taeldeman + receptie