skip to main content

Blécourt, W. de

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

•    Blécourt, W. de (2009). The Werewolf, the Witch, and the Warlock: Aspects of Gender in the Early Modern Period. In A. Rowlands (Ed.), Witchcraft and Masculinities (pp. 191-213). Basingstoke: Palgrave.

REDACTIE BOEKENREEKS

•     Redacteur (vanaf 01-01-2009), reeks Historical Studies in Witchcraft and Magic, verschijnt 2 keer per jaar.

OVERIGE LEZINGEN

•    Blécourt, W. de (2009, februari 05). Touching Witches and the Witches’ Touch.  Institute of Historical Research, London, Seminar Society, Culture and Belief, 1400-1800.
•    Blécourt, W. de (2009, februari 27). Wie männlich sind Werwölfe? Fachtagung Männer, Magie und Hexenverfolgung. Stuttgart, Arbeitskreis Interdisciplinäre Hexenforschung.
•    Blécourt, W. de (2009, juni 13). Als je over de duivel spreekt. Brussel, Studiedag Vertelcultuur FARO.
•    Blécourt, W. de (2009, juni 26). The Metamorphology of Fairy Tales. Athene, 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research.
•    Blécourt, W. de (2009, oktober 30). Geloof of vertoog? Over de raakvlakken en afperkingen tussen toverij en religie. Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, Studiedag Toverij, bezetenheid, mirakelen. Vormen van omgaan met een andere wereld.
•    Blécourt, W. de (2009, december 16). Enacting Ghosts, or: How to Make the Invisible Visible. University of Cambridge, dept. Social Anthropology, Cambridge, Conference Figuring the Invisible: An Anthropology of Uncanny Encounters.