skip to main content

Heeringa, W.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Gooskens, C., Heeringa, W.J. & Beijering, K. (2010). Phonetic and Lexical Predictors of Intelligibility. International Journal of Humanities and Arts Computing, 2(1-2), 63-81.
 • Osenova, P., Heeringa, W.J. & Nerbonne, J. (2010). A quantitative analysis of Bulgarian dialect pronunciation. Zeitschrift für Slavische Philologie, 66(2), 425-458.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Heeringa, W.J. & Nerbonne, J. (2010). Dialectvariatie, dialectafstanden en dialectindelingen. Een formele analyse van uitspraakverschillen. In O. Boonstra & A. Schuurman (Eds.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen (pp. 88-101). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
 • Nerbonne, J. & Heeringa, W.J. (2010). Measuring dialect differences. In P. Auer & J.E. Schmidt (Eds.), Language and Space. An international Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods (pp. 550-567). Berlin and New York: De Gruyter Mouton.

OVERIGE LEZINGEN

 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2010, februari 04). Dutch dialect change in lexis, morphology and sound components as well as in the perception of the speakers. Amsterdam, Symposium “Past and present processes of dialect convergence. Data and methods”.
 •  Heeringa, W.J. (2010, april 09). Vergelijking en classicatie van Nederlandse dialecten. Amsterdam, Meertens-lezingenmiddag voor studieverenigingen.
 • Hinskens, F.L.M.P., Heeringa, W.J. & Bennis, H.J. (2010, juni 18). “Recognition of country and dialect group from dialect stimuli and the effects of native speakerness and expertise. A preliminary study”. Amsterdam, Workshop Meertens meets Somali, Meertens Instituut.
 • Hinskens, F.L.M.P., Heeringa, W.J. & Bennis, H.J. (2010, december 06). “De rol van moedertaalsprekers en experts bij het bepalen van de herkomst van een spreker”. Amsterdam, T-lezing, Variatielinguistiek, Meertens Instituut.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2010). “Past and present processes of dialect convergence. Data and methods.”. symposium: Amsterdam – Meertens Instituut (2010, februari 04).

ONDERWIJS

 • Heeringa, W.J. (2010). Methoden voor vergelijking en classicatie van dialecten. Gastcollege, BA-cursus: Vrije Universiteit Amsterdam (2010, september 27).

BESTUUR

 • Lid steering committee, Methods in Dialectology Conference.
 • Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen.