skip to main content

Subsidie voor 100.000 liedteksten

Image De Universiteit Utrecht, de DBNL en het Meertens Instituut ontvangen een NWO-subsidie voor het project Dutch Songs On Line. Het project behelst de ontwikkeling van een database met 100.000 Nederlandstalige liedteksten uit de periode tot 1900 – gekoppeld aan onderzoek. Lees meer