skip to main content

Tijdschrift: Quotidian

Journal for the Study of Everyday Life

Quotidian vormt een internationaal, interdisciplinair, peer-reviewed podium voor de bestudering van het alledaagse leven. Centraal staat de dagelijkse cultuurpraktijk: het leven dat zich voltrekt op straat, kantoor en in de huiskamer. Quotidian heeft als doel om deze cultuurpraktijk te beschrijven en te analyseren. Quotidian is geworteld in de Nederlandse academie, maar staat tevens open voor studies naar het alledaagse leven in andere Europese landen. Het tijdschrift biedt ruimte voor theoretische, empirische en historische studies, die een innovatie bijdrage bieden aan lopende discussies in wetenschap en samenleving. Quotidian stimuleert ook het debat over alledaagse cultuurverschijnselen tussen wetenschap en de professionele cultuursector, dit aan de hand van discussieartikelen waar beide partijen op elkaars standpunten en thema’s reageren.

Quotidian wordt digitaal aangeboden door Amsterdam University Press en financieel ondersteund door het Meertens Instituut. De hoofdredactie bestaat uit: Sophie Elpers, Maartje Hoogsteyns en Stijn Reijnders (info@quotidian.nl).

Call for papers

Begin 2012 verscheen het derde nummer van Quotidian. Voor het vierde nummer is de redactie op zoek naar bijdragen in de vorm van wetenschappelijke artikelen (tussen de  5000 en 8000 woorden). Het tijdschrift heeft nadrukkelijk een interdisciplinair karakter: bijdragen zijn welkom uit een scala aan disciplines, variĆ«rend van etnologie, antropologie, cultural studies en communicatiewetenschap tot archeologie. Teksten kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2012 en kunnen in het Nederlands of Engels geschreven zijn. De richtlijnen voor vormgeving en annotatie zijn te vinden op de website van Quotidian: www.quotidian.nl. Na het indienen wordt een artikel beoordeeld door minimaal twee anonieme reviewers.
 
In dat kader is de redactie ook op zoek naar personen die als reviewer zouden willen optreden voor het tijdschrift. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen via info@quotidian.nl.