skip to main content

Collectie straatroepen

In een artikel (dd. 7 juni 2005) op de achterpagina van NRC Handelsblad doet journalist Piet van der Eijk de oproep aan lezers om straatroepen die zij zich van vroeger herinneren, in te sturen. De reacties zijn verwerkt in het boek: Vodduh. Venters en hun straatroep. De ingezonden e-mails stelde Van der Eijk ter beschikking aan het Meertens Instituut.

Een selectie van reacties:

'Closetpapier, closetpapier!' Deze man was te voet, helemaal behangen met rollen closetpapier en belde overal aan. Als je niets kocht was hij een beetje boos en ik heb meegemaakt dat hij dan naar boven riep: 'Wordt hier niet meer gescheten?'

'Kooop waddawieddewone hoededozen – hoededozen in alle maten!' Het tweede woord werd zo snel geroepen dat ik het nooit heb verstaan en ik heb hier dus maar even een klankwoord ingevuld. Deze man was ook te voet en helemaal behangen met, in dit geval, hoedendozen.

Het meest speciaal: de hoedendozenman. Beladen met allerlei ronde dozen. En altijd dezelfde roep: 'Hoedendozen, hoedendozen in alle maten…' En verder Japie, de reizende groentenboer, met altijd afbraakfruit en -groenten voor afbraakprijzen. Met een stem als een orkaan: 'Aaaaaardbeiiiije… of: slaaaaiii, slaaaiii, verse slaaaiii.'

Op zondagmorgen verscheen in de verlaten straten een man met een witte bakfiets waarop schuinoplopende vitrines waren geplaatst waaronder gebak te zien was. Hij zong dan luidkeels: 'Berliner bollen, Berliner bollen, lekker bij de koffie, lekker bij de thee, neem er twee, voor een kwartje mee. Berliner Bollen.'

Eén roep kan ik u voor uw verzameling geven, nl. die van de voddekoopman. Zijn roep luidde: 'Hedde nog vodden madammeke.' Er bestond een antwoord in de folklore: ''k heb z'allemaal aan mijn lijf mijn manneke.'

Ik moest meteen denken aan 'hotjevanboo'. Zo noemden we de bloemenman die door onze straat kwam, omdat hij riep: 'Hotjetjevanboooo, hotjevanbo, hotjetjevanbooo, hotjevanbo.' Volgens mij riep hij gewoon: 'Mooie bloemen!'

 

396 1    Conceptteksten en artikelen. 2002-2009. 1 omslag.
      N.B. Bevat o.m. een fotokopie van het NRC Handelsblad-artikel
396 2    Ingezonden emails. 2005. 3 omslagen.   
396 3    Documentatie. 1907-1991 en z.j. 1 omslag.   
      N.B. FotoKopieën uit de literatuur inzake straathandel.