skip to main content

Nu online: Quotidian

Op www.quotidian.nl vindt u de eerste uitgave van een nieuw digitaal tijdschrift: Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life. Dit tijdschrift biedt een platform voor vernieuwend en origineel onderzoek naar de betekenis van het alledaagse leven.

Het betreft uitgesproken interdisciplinair onderzoek: Quotidian heeft als doel om de thuisbasis te worden voor zowel antropologen, archeologen, etnologen, media-onderzoekers, historici, sociologen en erfgoedspecialisten die zich willen begeven op dit gedeelde onderzoeksterrein.

Het eerste nummer laat de brede opzet van het tijdschrift goed zien. Zo is er ruimte voor theoretisch onderzoek, hier in de bijdrage van archeologe Maartje Hoogsteyns over balletschoenen, maar ook voor gedegen empirisch onderzoek, zoals in de thick description van het dagelijks leven op Amsterdamse basisscholen door communicatiewetenschapper Linda Duits. Jo Thijssen doet nauwgezet historisch bronnenonderzoek naar de productie van negentiende-eeuwse volksprenten, terwijl antropologe Irene Stengs juist aansluit bij een actueel, maatschappelijk debat in haar tekst over de moord op cineast Theo van Gogh. En het artikel van Dhoest en Simons, over televisiecultuur en etniciteit tot slot, slaat een brug tussen disciplines, namelijk de etnologie, film- en televisie wetenschappen en de communicatiewetenschappen.    

Quotidian wordt digitaal aangeboden door Amsterdam University Press en financieel ondersteund door het Meertens Instituut. De hoofdredactie bestaat uit: Sophie Elpers, Maartje Hoogsteyns en Stijn Reijnders.

www.quotidian.nl