skip to main content

Nieuw in onze collectie

Leendert Kortekaas (1918-2001) was muzikant. Zijn instrument was de cello, maar hij bespeelde bij gelegenheid ook de contrabas of de piano. Hij speelde in diverse ensembles en orkesten en vertolkte dan voornamelijk het lichtere genre en zigeunermuziek. Zijn plakboeken werden geschonken aan het Meertens Instituut.

Kortekaas hield tijdens zijn lange muzikale carrière bij waar hij speelde, wanneer dat was, met wie en ter gelegenheid waarvan. Verder verzamelde hij (gesigneerde) foto’s van de artiesten waar hij mee samenwerkte en krantenknipsels over hemzelf. Al die gegevens kwamen terecht in zes dikke en veelkleurige plakboeken. Kortekaas werd volgens deze boeken vaak kortaf Kaas genoemd, wat de titel van de boeken verklaart: Kaas’ gedenkboek. Samen geven ze een uniek en levendig beeld van de wereld van muzikanten, ensembles en artiesten van 1939 tot en met 2000.

De collectie plakboeken (gecompleteerd met een kopie van het paspoort van Leen Kortekaas en zijn overlijdensadvertentie) zijn aan het archief van het Meertens Instituut geschonken door de familie van Kortekaas (inventarisnummer 398).