skip to main content

8 april 2010

De eerste Alfalab microtoponiemen expertmeeting
plaats: Meertens Instituut
tijd: 13.00 – 16.00u

Op donderdag dag 8 april is op het Meertens Instituut de eerste Alfalab microtoponiemen expertmeeting.  Alfalab is een samenwerkingsverband van verschillende KNAW-instellingen en beoogt in twee labs, een tekst- en een ruimte/GIS-lab met een aantal tools te ontwikkelen voor en door onderzoekers. De bijeenkomst heeft tot doel de wensen en behoeften van onderzoekers in kaart te brengen die gebruik willen maken van de microtoponiemengegevens in een GIS-omgeving. Deze wensen en behoeften zullen worden vertaald in een functioneel ontwerp van een web gebaseerd systeem dat in het komende jaar ontwikkeld en getest zal worden. Hierop vooruitlopend heeft het Meertens Instituut de fiches van 200.000 microtoponiemen en de meer dan 2.000 bijbehorende geografische kaarten laten scannen. De bijeenkomst bestaat uit een korte introductie van Alfalab en het microtoponiemenbestand van het Meertens Instituut en een plenaire discussie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Douwe Zeldenrust.