skip to main content

Cultuur en identiteit

Donderdag 27 mei organiseren de KNAW, Holland Festival en SPUI25 een discussie over pro en contra van internationale ontwikkelingen voor een culturele identiteit. Frans Timmermans geeft de aftrap voor de discussie. Daarna reageren drie wetenschappers, waaronder Irene Stengs van het Meertens Instituut.

Datum en tijd: 27 mei 2010, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: SPUI25, Spui 25 – 27, Amsterdam

Hoewel velen internationalisering en modernisering als een verrijking zien, leveren die ook onzekerheid op. Om daaraan een tegenwicht te bieden staan de culturele tradities, als ijkpunten en vaste ankers in het leven, als 'token' voor een nationale identiteit, steeds vaker op de agenda. Die beweging is niet onomstreden: betekent dat vasthouden aan tradities niet een stilstand, een vals houvast uit heimwee naar betere tijden, een conservatisme dat Nederland buiten de wereld plaatst?

Frans Timmermans, voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, zal de aftrap geven voor een discussie over het pro en contra van internationale ontwikkelingen voor een culturele identiteit. Daarna reageren drie wetenschappers vanuit hun verschillende vakgebieden op zijn verhaal: Irene Stengs, Diederik Oostdijk en Ronald Kroeze. Een gesprek over globalisering en lokalisering, over snelheid en stilstand, winnaars en verliezers, onder leiding van Harm Ede Botje.

Toegang is gratis; aanmelden noodzakelijk.

Meer informatie en aanmelden via www.spui.nl