skip to main content

Congres over moderne sagen

Van 28 juni tot en met 1 juli wordt op het Meertens Instituut het 28e congres gehouden van de International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR). Zo'n veertig onderzoekers komen uit alle gewesten bijeen om zich te buigen over het hedendaagse fenomeen van de moderne sagen, die in de volksmond wel worden aangeduid als Broodjeaapverhalen.

De sagen worden dit keer onder meer bezien in het licht van de moderne media, toerisme en 'legend tripping', rampgeruchten, moderne angsten rond de aantasting van de lichamelijke integriteit, etnische tegenstellingen, ufo-lore en geloof in het bestaan van satanisme.

Lees meer op de conferentiewebsite