skip to main content

22 oktober 2010

Lezingenmiddag Land in het water – Eilandculturen in Nederland
plaats: Meertens Instituut, Amsterdam
tijd: 14.00 uur – 16.15 uur

Meer weten over Amelands dialect, klederdracht op Marken, liederen en dans op Terschelling en sagen van water en eilanden in Nederland? Kom dan naar de lezingenmiddag op het Meertens Instituut.

  • 14:00 – 14.30  Theo Meder – ‘Verhalen van Stad en Streek: Sagen van water en eilanden in Nederland’
  • 14.30 – 15.00  Mathilde Jansen – ‘Een echte Amelander spreekt dialect’
  • 15.00 – 15.15  pauze
  • 15.15 – 15.45  Herman Roodenburg – ‘Marken: wat vinden de draagsters zelf van hun dracht?’
  • 15.45 – 16.15  Louis Grijp – ‘Terschelling, eiland van muziek en dans’

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Onderzoek op het Meertens Instituut richt zich dus ook op variatie in taal en cultuur, wat mooi past bij het thema Leve(n) de Variatie!, het thema van Oktober Kennismaand 2010. In het kader van de Week van de Geschiedenis met het thema ‘Land en Water’ zijn de lezingen geïnspireerd door dit thema. Taalkundige Mathilde Jansen vertelt deze middag over haar onderzoek naar Amelands dialect. Theo Meder, hoofd van Documentatie- en Onderzoekscentrum Volksverhaal zal spreken over Sagen van water en eilanden in Nederland, Louis Grijp, hoofd van Documentatie- en Onderzoekscentrum Lied, zal een lezing houden over Terschelling, eiland van muziek en dans en Herman Roodenburg, senior onderzoeker Etnologie gaat in op de vraag ‘Marken: wat vinden de draagsters zelf van hun dracht?’

De rol van taal en cultuur bij de ontwikkeling van sociale identiteiten en groepsculturen wordt door het Meertens Instituut in kaart gebracht en in onderlinge samenhang onderzocht. Op het gebied van de Nederlandse taal bestudeert het Meertens Instituut zowel geografische als sociale variatie, een specifiek terrein dat binnen de taalkunde wordt aangeduid met Variatielinguïstiek. Het onderzoek naar de culturele factoren die bepalend zijn voor groepsvormende processen ligt op het terrein van de Nederlandse Etnologie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Niehof: femke.niehof@meertens.knaw.nl.

Klik hier voor een routebeschrijving naar het instituut.

Toegang: Gratis · Rolstoeltoegankelijk
Geschikt voor: Volwassenen
Soort activiteit: Lezing